svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ด้วยความอาลัยยิ่ง สิ้น ‘พันโทเสนาะ หลวงสุนทร’ ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 88 ปี

22 พฤศจิกายน 2565
934

วงการดนตรีไทยเศร้า! สิ้น "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง มือระนาดศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ สิริอายุ 88 ปี พิธีรดน้ำศพเวลา 17.30 น.วันนี้ ทีมข่าวขอแสดงความอาลัยยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

มีรายงานข่าวเศร้า โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2555 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน ที่บ้านพัก ซอยรามคำแหง 130 กรุงเทพฯ ด้วยโรคชรา

นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการดนตรีไทย กับการจากไปของ "พันโทเสนาะ หลวงสุนทร" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2555 (12 กันยายน 2477 - 22 พฤศจิกายน 2565) สิริอายุ 88 ปี

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลของ พ.ท.เสนาะ นั้น ทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. ณ ศาลา 1 วัดบางเพ็งใต้ ซอยรามคำแหง 187 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน

 สิ้น ‘พันโทเสนาะ หลวงสุนทร’ ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 88 ปี

พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ คือครูดนตรีไทยผู้สืบทอดดนตรีไทยโดยสายเลือดจาก "ครูบาง หลวงสุนทร" ผู้เป็นบิดา ทางระนาดเอก และปี่ใน จากนั้นได้เริ่มเรียนดนตรีไทยกับคุณตาถม เจริญผล และยังได้เรียนดนตรีไทย เป็นศิษย์สายตรงกับครูดนตรีไทยหลายท่าน เช่น ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

 

พันโทเสนาะ คือครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทยทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการประพันธ์เพลง มีความแตกฉานในศาสตร์แห่งดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถสูงในการบรรเลงระนาดเอกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก

 

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

 สิ้น ‘พันโทเสนาะ หลวงสุนทร’ ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 88 ปี

ประวัติ
พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2477 ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนธรรมโชติ จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดพระยาทำ กรุงเทพมหานคร ต่อมาสำเร็จหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เข้ารับราชการทหารที่กองดุริยางค์ทหารบกและโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก จนเกษียณอายุราชการ

พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร เริ่มเรียนดนตรีไทยกับ คุณ ตาถม เจริญผล เรียนระนาดเอกและปี่ในกับครูบาง หลวงสุนทร ผู้เป็นบิดา และได้เรียนดนตรีไทยกับครูดนตรีไทยหลายท่าน เช่น ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเผือด นักระนาด ครูกมล (เจียน) มาลัยมาลย์ ครูสาลี่ มาลัยมาลย์ ครูบุญยงค์ เกตุคง เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทย ทั้งในด้านทฤษฎี การปฏิบัติ และการประพันธ์เพลง มีความแตกฉานในศาสตร์แห่งดนตรีไทยอย่างลึกซึ้ง มีความสามารถสูงส่งในการบรรเลงระนาดเอกอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกที่ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และได้รับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรีไทยจากครูประสิทธิ์ ถาวร และครูบุญยัง เกตุคง อีกทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตลอดจนการเรียบเรียงเสียงประสาน

พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร ได้ฝากผลงานการบรรเลงไว้ในหลายรูปแบบ เช่น การประชันวงในโอกาสต่าง ๆ การบันทึกเสียงเพลงเดี่ยวระนาดเอกที่บันทึกโดยนาย เดวิด มอร์ตัน ในปี พ.ศ.2510 ชุดเพลงดีที่บ้านบาตร เป็นต้น และยังมีผลงานการเข้าร่วมวงดนตรีสากลและวงดนตรีลูกทุ่งอีกด้านหนึ่งด้วย จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทำให้ พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติและด้านทฤษฎี และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลไปพร้อมกันอีกด้วย ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทยให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ภายหลังเกษียณอายุราชการแล้ว พ.ท.เสนาะ หลวงสุนทร ได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่กับการบันทึกบทเพลงทั้งบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง ประมาณ 40 เพลง และบทเพลงที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูต่าง ๆ ประมาณ 500 เพลง เป็นโน้ตสากล เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ครูดนตรีทั้งหลาย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และฝากไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ด้วยความอาลัยยิ่ง สิ้น ‘พันโทเสนาะ หลวงสุนทร’ ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 88 ปี