svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แพทย์ดัง เผยต้นกำเนิดโควิด-19 มีที่มาจากไหนกันแน่

14 พฤศจิกายน 2565
4.8 k

คุณหมอธีระวัฒน์ คุณหมอดื้อ นายแพทย์คนดังสายวิชาการ เผยรายงานวิจัย เปิดต้นกำเนิดโควิด-19 เกี่ยวพันการวิจัยในห้องแล็บ มากกว่าเกิดจากธรรมชาติ

14 พฤศจิกายน 2565 คุณหมอดื้อ นายแพทย์คนดังสายวิชาการ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ข้อความว่า

กำเนิดของโควิดเกี่ยวพันกับการศึกษาวิจัยในห้องแล็บ

Covid “most likely” เกิดจาก การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับไวรัส research related activities มากกว่า ที่จะเกิดจาก ธรรมชาติ

(จาก senate วุฒิสภา สหรัฐ)

1-จุดแรกที่เกิด ในคน อยู่ใกล้ Wuhan institute of Virology ตั้งแต่ ตุลาคม 2019

2-Covid ยังไม่พบ intermediate host หรือสัตว์ตัวกลางใดๆ

สำหรับค้างคาวมงกุฏ พบไวรัสใกล้ covid แต่ไม่ใช่ covid และไม่เข้าคน ปกติแล้ว ไวรัสจากค้างคาว ต้องผ่านสัตว์ตัวกลางเพื่อเพาะบ่มวิวัฒนาการระยะหนึ่งจึงจะมีความสามารถเข้ามนุษย์ได้ แต่ค้างคาวในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านการสำรวจใน yunnan ลาว มีแต่คล้าย covid และถ้ามีการผ่านตัวกลางจริงที่กลายเป็นโควิดบริเวณพื้นที่กว้างขวางเหล่านี้ น่าจะมีคนที่ติดโควิดตั้งแต่ต้นในพื้นที่ต่างๆ และระยะเวลาต่างๆ

เช่น ตัวอย่างที่เห็น ใน ไข้หวัดนก avian flu H7N9 ในจีน ที่มีการกระจายทั่วไปในนกทั่วพื้นที่ก่อน จนมีการกระจายเข้าคน ในพื้นที่ต่างๆ ณ เวลาต่างๆ หรือ MERS ก็ตาม หริอ SARS เบื้องต้น มีการเกิดการกระจายอย่างเป็นอิสระเข้าในมนุษย์ อย่างน้อย 5 เหตุการณ์ (at least 5 independent of SARS virus into humans) โดยในแต่ละครั้งที่เกิด อยู่ในพื้นที่ ที่ห่างกันเป็น 10 เป็น 100 กิโลเมตร ในปี 2002-3 และมี ตัวกลาง civet cats ที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อน และไวรัส SARS มีหลาย strains ตั้งแต่ต้น

ซึ่งแสดงว่ามีการวิวัฒนาการผ่านมาก่อนหน้านี้หลายครั้งในสัตว์ต้นตอ จนกระทั่งถึงผ่านตัวกลางใน Covid เป็นการเกิด ใน เวลาเดียว ที่เดียว single time single place พื้นที่เล็กๆ ตั้งแต่ต้น และหลักฐานของไวรัสไม่เป็น เช่น SARS ก่อนหน้า โดยไม่มี multiple spillover โควิดที่เกิดที่wuhan เป็นตัวที่มี ความสมบูรณ์เต็มที่ในการแพร่จากคนสู่คน (well-adapted for human-to-human transmission) โควิดตัวตั้งต้น มีความหลากหลายของรหัสพันธุกรรม (genetic diversity) น้อยมาก

แพทย์ดัง เผยต้นกำเนิดโควิด-19 มีที่มาจากไหนกันแน่

อ้างอิงจาก >>

 

2 นิวคลีโอไทด์ จาก 29,900 และรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่เก็บตัวอย่างจากพื้นในตลาด wuhan ก็ไม่ต่างกันกับที่พบในคนที่ติดเชื้อ (genetic similarity between the environmental samples and human viral examples) แสดงว่าเป็นโควิดที่แพร่จากคนตั้งแต่ต้น และที่พบในจุดที่เกิดแต่แรกใกล้ สถาบัน wuhan institute of virology ไม่ใช่ที่ตลาด

สถาบัน มีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาโคโรนาไวรัสที่เกี่ยวโยงกับ SARS ว่าจะมีความสามารถที่จะใช้ตัวรับในมนุษย์ ACE2 receptor เพื่อเข้าคนได้หรือไม่โดยร่วมกับองค์กร EcoHealth Alliance ของสหรัฐ ในปี 2018 โดยในโครงการมีจุดประสงค์ที่หาไวรัสที่คล้าย SARS และมี furin cleavage site ตามธรรมชาติ แต่ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างนั้นไม่มีไวรัสที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ทำให้นำไปสู่ ความตั้งใจที่จะทำ การทดลองให้ไวรัสมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการติดเข้ามนุษย์ (genetic recombination experiments)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2015 มหาวิทยาลัย Huazhong Agricultural University ที่ wuhan ได้ทำการใส่ furin cleavage site ที่สังเคราะห์ขึ้น เข้าไปในไวรัสในกลุ่มอัลฟ่าโคโรนาไวรัส คือ porcine epidemic diarrhea virus และในปี 2019 นักวิจัยในประเทศจีนทำการใส่ furin cleavage site กรดอมิโน 4 ตัว เข้าใน Infectious Bronchitis coronavirus ที่ก่อโรคในเป็ดไก่

การศึกษาวิจัยเหล่านี้ เพื่อที่จะประเมินว่าไวรัสโคโรนาที่คล้าย SARS จะมีความสามารถเข้ามนุษย์ได้เพียงใด

ในการให้สัมภาษณ์วารสาร Science Shi Zhengli นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่สถาบันไวรัสอู่ฮั่น และเชี่ยวชาญในไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวกับ SARS ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จที่ใช้ไวรัสที่ตบแต่งพันธุกรรม chimeric SARS-related corona viruses ในการติดเชื้อ และก่อโรครุนแรงแก่หนู และตัว civets ที่ปรับแต่งให้มี ACE2receptor ของมนุษย์

ในรายงานยังได้ระบุถึงระบบการรักษาความปลอดภัย Biosafety and Biosecurity ที่สถาบันอู่ฮั่น ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ 2018 จนกระทั่งในปี 2019 โดยมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในระบบการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และมีการประกาศอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลจีน ในข้อปฏิบัติที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ยังทำตามเงื่อนไขให้เกิดความสมบูรณ์และปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไม่ได้นัก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของระบบชีวนิรภัยที่สถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ไวรัสตระกูล covid และเป็นระบบเกี่ยวข้องกับการควบคุมอากาศ ในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับสี่

ในวันที่ 24 เมษายน 2019

วันที่ 14 สิงหาคม

วันที่ 16 กันยายน

วันที่ 19 พฤศจิกายน

วันที่ 11 ธันวาคม ทั้งหมดในปี 2019

และวันที่ 13 พฤศจิกายนในปี 2020

ในระหว่างเวลาสองถึง 03:00 น. ของวันที่ 12 เดือนกันยายนปี 2019 ทางสถาบันได้ปิดระบบ ออนไลน์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัส ที่เรียกว่า wildfire-borne viral pathogen database และมีการเปิดใหม่เป็นระยะจากเดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หลังจากที่มีการปิดถาวรในเดือนธันวาคม 2020

ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ โดยปกติจะเปิดให้แก่สาธารณะชนโดยมีพาสเวิร์ดที่ชัดเจน แต่จะมีข้อมูลปกปิดซึ่งเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสถาบันโดยจะมีคลังข้อมูลของรหัสพันธุกรรมที่ไม่เปิดเผยของไวรัส

ทั้งนี้ สถาบันได้รวบรวมตัวอย่างจากค้างคาวเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 ตัวอย่าง โดยที่ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้มีการค้นพบไวรัสในค้างคาวมากกว่า 1400 ตัว และมีรหัสพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาที่ใกล้เคียงกับ SARS อยู่ประมาณ 100 ตัวอย่าง

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 ผู้นำจากปักกิ่งได้มีข้อความสื่อสารถึงสถาบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน รักษาความปลอดภัย “complex and grave situation facing biosecurity work” รวมทั้ง รองผู้อำนวยการสถาบันในด้านความปลอดภัยแจ้ง ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นจากอันตรายเหล่านี้ และต้องมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเข้มงวด

(ข้อมูลเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม สถาบันแห่งชาติสหรัฐ NIAID ได้ให้ทุนเป็นจำนวนหลายพันล้านเหรียญ ในปี 2020 แก่ EcoHealth alliance ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากค้างคาว และสัตว์ป่าทั่วโลก เพื่อหาไวรัส และศึกษาความสามารถในการเข้ามนุษย์ และรวมถึงการสร้าง สร้างไวรัสที่มีการปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อให้เข้ามนุษย์ได้ดีขึ้น ทั้งจากไวรัสโควิดไวรัสนี้ป้า และตัวอื่นๆ โดยยังคงมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับสถาบันไวรัสที่อู่ฮั่นตามเดิม

ข้อสรุป จากวุฒิสภาของสหรัฐคล้ายคลึง Lancet commission ที่ตีพิมพ์ เปิดเผยทั่วไป ก่อนหน้านี้ ที่น่าจะมีต้นตอจาก หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาทดลองวิจัยในห้องปฏิบัติการ และโควิดอาจเป็นผลจากการศึกษาวิจัยร่วมของสหรัฐ และสถาบันไวรัส อู่ฮั่น

มีโควิดจริง นานหลายเดือนก่อนธันวาคม 2019

หลักฐานการเกิดโควิด ตั้งแต่กันยายน 2019 ในอิตาลี จากการตรวจเลือด แอนติบอร์ดีย์ ต่อ RBD ที่เฉพาะเจาะจงกับโควิด

รวมทั้ง การพบชิ้นส่วน พันธุกรรมของไวรัสโควิดในสิ่งแวดล้อมที่อิตาลีปลายปี 2019

ฟังง่ายๆ สรุป จาก Dr John Campbell

https://youtu.be/XzPophi-9MY

และแท้จริง มาจากใหน ที่ไม่เหมือนการวิวัฒนาการ ตามธรรมชาติ ไม่พบตัวกลาง และ รหัสพันธุกรรม เหมือนกันตั้งแต่ต้น

รายงานจาก วุฒิสภาอเมริกัน หลักฐาน ชัดเจนไม่ได้มาจากธรรมชาติ

https://www.help.senate.gov/…/report_an_analysis_of_the…

ข้อสรุป จากวุฒิสภาของสหรัฐคล้ายคลึง Lancet commission ที่ตีพิมพ์ เปิดเผยทั่วไป ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 14 กันยายน ที่น่าจะมีต้นตอจาก หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาทดลองวิจัยในห้องปฏิบัติการ และโควิดอาจเป็นผลจากการศึกษาวิจัยร่วมของสหรัฐและ สถาบันไวรัส อู่ฮั่น

https://www.thelancet.com/commissions/covid19

Unexpected detection of SARS-

Cov-2 antibodies in the prepandemic period in Italy

(October 2021)

https://journals.sagepub.com/…/10.1177/0300891620974755…

Molecular analysis, PCR wastewater samples

Milan/Lombardy;

Turin/Piedmont, and Bologna/Emilia Romagi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7428442/

An analysis of the origin of SARS-CoV2. US Senate. October 2022

Based on the analysis of the publicly available information, it appears reasonable to conclude that the COVID-19 pandemic was, more likely than not, the result of a research-related incident. New information, made publicly available and independently verifiable, could change this assessment. However, the hypothesis of a natural zoonotic origin no longer deserves the benefit of the doubt, or the presumption of accuracy.

https://www.help.senate.gov/…/report_an_analysis_of_the…

ลองฟังนาทีที่ 9-12 Pfizer เริ่มทำ clinical trial ของวัคซีน เพียงแค่3วันหลังจากมีข้อมูลไวรัสระบาดที่อู่ฮั่น ส่วนModerna ทำclinical trialมาตั้งแต่ปี2017

How is this possible ???

https://youtu.be/2jTgDj7uiX8

Sachs https://youtu.be/AprmM4pYI6E

https://youtu.be/vtfIIG8iYIk