svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.แจ้งยอดกระทงคนกรุง 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42%

09 พฤศจิกายน 2565

กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งยอดกระทงปี 2565 ของคนกรุง จำนวน 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงถึง 42 % พบ 7 เขตกระทงโฟมเป็น 0%

9 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพมหานคร เปิดยอดจำนวน กระทง ในเทศกาลลอยกระทงปี 2565 โดยนายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลจำนวนกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 มีจำนวน 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่จัดเก็บได้ 403,205 ใบ เพิ่มขึ้นจำนวน 169,367 ใบ คิดเป็นร้อยละ 42

 

สำหรับ ประเภทกระทงที่จัดเก็บได้เป็นแบ่งเป็น

 • กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 548,086 ใบ หรือร้อยละ 95.7
 • กระทงโฟม 24,516 ใบ หรือร้อยละ 4.3

กทม.แจ้งยอดกระทงคนกรุง 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42%

 

ทั้งนี้ กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 96.5 เป็น 95.5 ส่วนสัดส่วนของกระทงโฟมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็น 4.3 

 

สำหรับเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุด คือ เขตคลองเตย จำนวน 27,776 ใบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีจำนวนกระทงน้อยที่สุด จำนวน 122 ใบ เขตที่มีจำนวนกระทงวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ คลองเตยจำนวน 26,912 ใบ ส่วนเขตที่มีกระทงโฟมมากที่สุด  คือ เขตประเวศจำนวน 1,140 ใบ 
 

กทม.แจ้งยอดกระทงคนกรุง 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42%

กทม.แจ้งยอดกระทงคนกรุง 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42%

ส่วนเขตที่มีการใช้ กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 100% มี 7 เขต ได้แก่

 • เขตหลักสี่
 • เขตดินแดง
 • เขตบางรัก
 • เขตสาทร
 • เขตจอมทอง
 • เขตบางกอกใหญ่
 • เขตทวีวัฒนา
   

กทม.แจ้งยอดกระทงคนกรุง 572,602 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42%