svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"อย." เตือนเจอ "สารแคดเมียม" ในหมึกกล้วยแช่แข็งนำเข้าจากจีน

02 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"อย." แจ้งเตือนพบ "สารแคดเมียม" ในหมึกกล้วยแช่แข็งยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากจีน สุดอันตรายหากบริโภคอาจถึงขั้นไตและตับถูกทำลาย

2 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือน พบ "สารแคดเมียม" ในปลาหมึกกล้วยแช่แข็งนำเข้าจากจีนยี่ห้อหนึ่ง หลังเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง สุ่มตรวจเก็บตัวอย่าง "ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง" ของ บริษัทแห่งหนึ่ง ที่นำเข้าจากประเทศจีน จำนวน น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม วันผลิต 29/04/2022 วันหมดอายุ 28/04/2024 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 3.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 28 การนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารซึ่งอาหาร , ฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2502 การนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป   

 

\"อย.\" เตือนเจอ \"สารแคดเมียม\" ในหมึกกล้วยแช่แข็งนำเข้าจากจีน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อ "ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง" ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

 

ตัวอย่างหมึกกล้วยแช่แข็งปนเปื้อนสารแคดเมียม
 

สำหรับอันตรายของ แคดเมี่ยม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า มีอาการทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง 

อาการพิษเฉียบพลัน จากการบริโภคอาหาร จะทําให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำลายไหลปวดท้อง ช็อค ไตและตับถูกทําลาย

อาการพิษเฉียบพลัน จากการหายใจเอาอากาศที่มีควันของแคดเมี่ยมเข้าสู่ร่างกาย จะทําให้มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจสั่น มีกลิ่นโลหะในปาก ไอมีเสมหะเป็นฟองหรือมีเสมหะเป็นเลือด อ่อนเพลีย ปวดเจ็บขา ต่อมาปัสสาวะจะน้อยลง เริ่มมีไข้ มีอาการของปอดอักเสบ
 
อาการพิษเรื้อรัง จากการหายใจจะทําให้มีอาการไอ สูญเสียการรับกลิ่น น้ำหนักลด โลหิตจาง หายใจลําบาก ฟันมีคราบเปื้อนสีเหลือง ตับและไตอาจถูกทําลาย

 

ตัวอย่างหมึกกล้วยแช่แข็งปนเปื้อนสารแคดเมียม
 

logoline