svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ศาลแรงงาน เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีเเรงงาน และศาลแรงงานเคลื่อนที่

10 ตุลาคม 2565

ศาลแรงงาน เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีเเรงงาน และศาลแรงงานเคลื่อนที่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1 คนใหม่ ย้ำพร้อมสนองนโยบาย ปธ.ศาลฎีกา เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีแรงงาน

วันนี้ (10 ต.ค.) น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1  เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำเเหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ว่า ภายหลังที่ตนเข้ารับตำเเหน่ง ได้เข้าพบ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา , นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ รองประธานศาลฎีกา เเละนายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการ โดยได้กำหนดนโยบาย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบาย รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ของประธานศาลฎีกา

 

 

ศาลแรงงาน เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีเเรงงาน และศาลแรงงานเคลื่อนที่
 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 จึงกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวก ให้แก่คู่ความที่มาติดต่อราชการ โดยจะมีการดำเนินการศาลแรงงานเคลื่อนที่ หรือศาลแรงงาน สาขาสมุทรปราการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 

น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1

2.เน้นการไกล่เกลี่ยเป็นหลัก โดยจะจัดให้มีมหกรรมไกล่เกลี่ยคดีแรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คู่ความได้รับความสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว 

 

3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบ ในศาลแรงงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน

 

น.ส.อินทิรา ฉิวรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 1