svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กองทุนเงินทดแทน เปิดสถิติกิจการที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานมากที่สุด ปี65

04 ตุลาคม 2565
268

กองทุนเงินทดแทน เปิดสถิติกิจการที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานมากที่สุด 4 อันดับ ปี 2565 และเผยรายชื่อ 5 จังหวัดที่มีจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานสูงสุด คนทำงานเสี่ยงต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน เปิดสถิติประเภทกิจการที่เสี่ยงอันตรายเนื่องจากการทำงานมากที่สุด 4 อันดับ พร้อมเผยจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากประเภทกิจการที่เสี่ยงอันตรายเนื่องจากการทำงานมากที่สุด 4 อันดับสูงสุดในปี 2564 ได้แก่

1.ก่อสร้างอาคาร (4,516 ราย) ร้อยละ 5.77

2.ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ (2,014 ราย) ร้อยละ 2.57

3.การกลึงกัดไสโลหะ (1,623 ราย) ร้อยละ 2.07

4.ก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ (1,481 ราย) ร้อยละ 1.89

5 จังหวัดที่มีจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสูงสุด

 

1.กรุงเทพมหานคร จำนวน 18,445 ราย (ร้อยละ 23.57)

 

2.สมุทรปราการ จำนวน 9,191 ราย (ร้อยละ 11.75)

 

3.ชลบุรี จำนวน 5,977 ราย (ร้อยละ 7.64)

 

4.สมุทรสาคร จำนวน 5,916 ราย (ร้อยละ 7.56)

 

5.ปทุมธานี จำนวน 3,869 ราย (ร้อยละ 4.94)

 

สรุป จังหวัดที่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุดในประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงสูง

 

1.ประเภทกิจการก่อสร้างอาคาร

กรุงเทพมหานคร 1,835 ราย (40.63%)

 

2.ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์

สมุทรปราการ 516 ราย (25.62%)

 

3.ประเภทกิจการการกลึงกัดไสโลหะ

สมุทรปราการ 487 ราย (30.01%)

 

4.ประเภทกิจการก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์

กรุงเทพมหานคร 572 ราย (38.62%)