svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แผ่นดินไหว ขนาด 6.2 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สะเทือนถึง 3 จว.ภาคใต้

24 กันยายน 2565
1.4 k

แผ่นดินไหวขนาด 6.2 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ลึกลงไป 40 กิโลเมตร ประชาชนในภูเก็ต พังงา สงขลารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

24 กันยายน 2565 นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง แผ่นดินไหวที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ระบุว่า

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 03.52 เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด 3.745 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.935 องศาตะวันออก ขนาด 6.2 ความลึก 40 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 535 กิโลเมตร 

แผ่นดินไหว ขนาด 6.2 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สะเทือนถึง 3 จว.ภาคใต้

สำหรับสาเหตุของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น มาจากแผ่นเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลียชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย และเบื้องต้นได้รับรายงานข้อมูลการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และ จังหวัดสงขลา 

 

แผ่นดินไหว ขนาด 6.2 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สะเทือนถึง 3 จว.ภาคใต้

อนึ่งกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น.มีดังนี้ (ตามภาพประกอบ)

แผ่นดินไหว ขนาด 6.2 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา สะเทือนถึง 3 จว.ภาคใต้

ที่มา : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว