svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

“วราวุธ”เดินหน้าผลักดันร่างพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19 กันยายน 2565

“วราวุธ”ผลักดันร่างพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 66 พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายสู่เป้าหมาย Net Zero

19 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ" ในงานสัมมนา NEWENERGY : แผนพลังงานชาติสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

 

โดยนายวราวุธ กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องในอนาคตอีกต่อไป เป็น ประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกเห็นพ้องกันและเข้ามาร่วมมือทำงานภายใต้ข้อตกลงปารีส ประเทศไทยได้เข้าร่วมแผนการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำได้อย่างไร เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายกฯได้ไปแถลงที่กรุงกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ว่าประเทศไทยจะดำเนินการภายใต้แนวคิดข้อตกลงปารีส และจะก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065 หากทุกประเทศทำได้ จะทำให้อุณหภูมิของโลกในปี 2100 เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส แต่หากไม่ควบคุมยังผลิตก๊าซเรือนกระจก อุณหภูมิของโลกจะขึ้นไปที่ 2.3-2.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของโลกเปรียบเสมือนอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์

 

“วราวุธ”เดินหน้าผลักดันร่างพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“คาดว่าในปี 2025 ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดที่ประมาณ 388 ล้านตัน ประเทศไทยสามารถดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก 120 ล้านตันในขณะนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 80% มาจากภาคพลังงาน รวมไปถึงภาคของเสีย ขนส่ง และภาคการเกษตร เบื้องต้นแผนระยะแรกจะจบที่ปี 2030 “ นายวราวุธ กล่าว

 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ต้องผลิกโฉมประเทศ ผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นอกจากเจอสถานการณ์โควิด-19 ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบในยุโรป การจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้นั้น เราจะต้องยืนบนขาของตนเอง แนวคิด BCG ของรัฐบาล กับแนวคิดของ ESG ของภาคเอกชน จะเป็นสิ่งที่สามารถสอดคล้องกันทำให้ตอบโจทย์การทำการค้ากับนานาอารยประเทศได้มากขึ้น ปัจจุบันหลายกองทุนในต่างประเทศ หากจะให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการใด จะต้องตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก่อน มีการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน

 

“วราวุธ”เดินหน้าผลักดันร่างพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐมีการดำเนินงานอยู่ทั้งสิ้น 6 ด้าน 1. ด้านนโยบาย การบูรณาการเป้าหมาย Net Zero มีนโยบายตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์และแผนรายสาขา ขับเคลื่อนนโยบาย BCG 2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ สกัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3. ด้านการค้า/การลงทุน ส่งเสริมการลงทุนในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ 4. ด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตทั้งในและต่างประเทศ 5. การเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 6. ทส. อยู่ระหว่างผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายในต้นปี 2566