svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ด่วน ! 18 จังหวัดระวังน้ำป่า-ดินถล่ม เหตุฝนตกต่อเนื่องชั้นดินอุ้มน้ำมาก

12 กันยายน 2565
3.3 k

ด่วน ! ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี เตือน 18 จังหวัด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก

12 กันยายน 2565 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 12 ก.ย.2565 ในพื้นที่ 18 จังหวัดดังนี้ 

 

 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • ลำพูน
 • ลำปาง
 • แม่ฮ่องสอน
 • ตาก
 • พะเยา
 • น่าน
 • แพร่
 • อุตรดิตถ์
 • พิษณุโลก
 • นครสวรรค์
 • เพชรบูรณ์
 • เลย
 • ชัยภูมิ
 • ระยอง
 • จันทบุรี
 • และตราด

 

แฟ้มภาพ ดินถล่ม

สำหรับพิกัดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีดังนี้

 • เชียงราย บริเวณอำเภอเวียงป่าเป้า แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่สรวย แม่จัน
 • เชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว ฝาง ไชยปราการ จอมทอง แม่แจ่ม ฮอด อมก่อย ดอยสะเก็ด
 • แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย ,
 • แพร่ อำเภอวังชิ้น สอง ลอง ร้องกวาง
 • อุตรดิตถ์ ะอำเภอท่าปลา น้ำปาด ฟากทำ บ้านโคก

 

เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดตินถล่มได้ ประกอบกับในบางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากแล้ว

 

แฟ้มภาพ น้ำป่าหลาก

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ด่วน ! 18 จังหวัดระวังน้ำป่า-ดินถล่ม เหตุฝนตกต่อเนื่องชั้นดินอุ้มน้ำมาก