svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อาลัย พล.อ.เอกชัย นักสันติวิธีคนสำคัญ เสียชีวิต

12 กันยายน 2565
4.5 k

สมบัติ บุญงามอนงค์ โพสต์ อาลัย ลุงเอก หรือ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ปูชนียบุคคลทางด้านสันติวิธีคนสำคัญ เสียชีวิตแล้ว

12 กันยายน 2565 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ อาลัยการเสียชีวิตของ พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า หลังจากที่ผมถูกปล่อยตัวออกจากค่ายทหารเมื่อปี 57

 

ทุกสัปดาห์จะมีทหารโทรมาหา บางทีก็มาพบที่ทำงาน มีทั้งทหารในระดับผู้กองหรือผุ้พันบ้าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดตามการเคลื่อนไหวและเช็คความคิดผมว่าผมคิดอ่านอะไรหรือจะมีการเคลื่อนไหวใดๆ

 

ปูชนียบุคคลทางด้านสันติวิธี

 

วันหนึ่งมีอดีตนายทหารระดับพลเอกโทรมาหาตอนหัวค่ำ แกแนะนำตัวเองและแจ้งว่าแกอยากชวนผมไปเรียนหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้า ในหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข เอาจริงๆ ผมรู้จักพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ มาก่อนหน้านี้ รู้ว่าแกเป็นทหารสายพิราบ เคยออกรายการทีวีร่วมกัน

 

ตอนที่ได้รับคำเชื้อชวนว่าให้ผมไปเรียนเรื่องสันติวิธีนั้น ผมค่อนข้างแปลกใจและไม่เข้าใจว่าการเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าคืออะไรในความหมายทางการเมือง ผมตอบแกไปว่า ผมขอคิดดูก่อนเพราะชีวิตผมช่วงนั้นยังตั้งหลักไม่ได้ แกขอให้ผมเชื่อใจแกนี่เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผมแน่นอน แล้วแกก็อธิบายว่าสภาพแวดล้อมในการชั้นเรียนนั้นจะมีความหลากหลายมันจะทำให้เราเข้าใจผู้คนที่แตกต่างกันได้มากขึ้น เอาจริงๆผมซื้อไอเดียนี้เรื่องการอยู่ท่ามกลางความหลากหลาย แต่ไม่ใช่เพราะต้องการได้คอนเน็คชั่นอะไร

 

ปูชณียบุคลด้านสันติวิธี

 

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ สสสส เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผมจริงๆ ทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเรียนร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย นึกขอบคุณตัวเองที่ตอบรับคำเชิญของลุงเอกในวันนั้น และขอบคุณที่ลุงเอกพล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ โทรหาและเชิญชวน

 

หลังจบหลักสูตร(9 เดือน) ผมได้มีโอกาสแวะไปที่บ้านลุงเอกและแกหยิบประกาศนียบัตรมอบให้ผมเป็นการส่วนตัว ผมบอกลุงเอกว่า ผมกราบขอบคุณอาจารย์ที่มอบโอกาสการเรียนรู้สำคัญนี้แก่ผม

 

เช้านี้ทราบข่าวว่าลุงเอกพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศได้ลาจากพวกเราไปแล้ว ผมขอเขียนข้อความนี้กราบขอบคุณและกล่าวลาลุงเอกมา ณ โอกาสนี้

 

เปิดประวัติ "พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" 

 

"พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ" ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2491 


การศึกษาทางทหาร :

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กองทัพอากาศ ตอนเมือง, โรงเรียนเตรียมทหารวุ่นที่ 10, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วุ่นที่ 21.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62. วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 41, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11


การศึกษาทางพลเรือน :

 • หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตวนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาสัยมหิดล


ผลงานและประสบการณ์ : 

 • ผลงานทางวิชาการและการปฏิปัติการงานวิชาการในภาครัฐ 
 • จัดทำหนังสือคู่มือผู้ปังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ให้กับโรงเรียนเสนาธิกรทหารบกใช้ศึกษาในหลักสูตรฝ้ยอำนวยการและเสนาธิการ
 • จัดทำเอกสารวิจัย เรื่องปัญหาการสูญเสียกำลังพลระดับสมอง ในกองทัพบก
 • เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของไทย
 • บรรณาธิการนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สรุปประเด็นเอกสาร คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เสนอต่อสาธารณชน
 • ร่วมศึกษาระบบการเมืองไทยที่พึ่งปรารถ ใน 10 ปี 
 • วิทยากนในเวทีของการสานเสวนาประชาคม(Citizen Dialogue) ของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


การขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ : 

 • กลุ่มแกนชับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนา
 • กลุ่มแกนนำ "เครือช่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย"
 • กลุ่มแกนนำดอกไม้หลากสีที่นี่ประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ กำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม  พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลา 10

 

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
เวลา 16.30 น. รดน้ำศพ 
เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

 

วันที่ 13-18 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 18.30 น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 17.00 น. พระราชทานเพลิงศพ