svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"ชัชชาติ" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กบดินทรเดชา บอกเล่าประสบการณ์ 5 ข้อ เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้ เพราะตัวเราเอง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง ในหัวข้อ "กระตุ้นความคิด ต่อยอดความฝัน" โดยมีนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นายสุพัฒน์ อัตจริต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรับฟังการบรรยาย  

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

นายชัชชาติ กล่าวว่า หัวใจของการประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนหนึ่งคือการบริหารเวลา ที่เรามีเท่ากันทุกคนอย่างไร ซึ่งความแตกต่างในชีวิตมาจากการบริหารเวลา ดังนั้นเราต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต และจัดลำดับความสำคัญก่อนหรือหลังให้ดี ต้องจัดความสมดุลให้กับชีวิต และรู้จักแบ่งเวลาให้ดี

"ชีวิตเราก็คือ เวลา ถ้าชีวิตมีค่ามหาศาล เวลาแต่ละวินาทีก็มีค่ามหาศาลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์"

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

ต่อมาเป็นเรื่องการมีวินัยในชีวิต โดยสร้างวินัยในตนเอง จัดสรรเวลาในชีวิตให้ดี ดังคำกล่าวของ Eliud Kipchoke นักวิ่งชาวเคนย่า ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “คนที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง เท่านั้นถึงจะมีอิสระในชีวิต” ถ้าไม่มีระเบียบวินัยเราจะต้องเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึก

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

จากนั้น ได้ให้ข้อคิดว่า ปัญหาของโลก คือ เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้คิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่ค่านิยมจะเน้นที่ตัวเอง (Self) การจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ต้องคิดถึงคนอื่นด้วย คือ มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาตนเองเป็นที่ตั้ง ความสุขจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเรามีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เรามีอนาคตที่ดีขึ้นได้

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

ต่อมาได้บรรยายถึงปัญหาที่เจอในสังคม คือ การรีบตัดสินคนจากสิ่งที่เราเห็น เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้าง เรื่องราวในชีวิตคนทุกคนล้วนมีเบื้องหลัง อย่าวิจารณ์ด่าคนอื่น ถ้าอยากชนะใจเพื่อนต้องหาจุดร่วม เปรียบเหมือนการเต้นรำเป็นจังหวะเดินไปด้วยกัน ไม่ใช่การฟันดาบที่ค่อย ๆ ขยับ สังเกตว่าเพื่อนต้องการอะไร หาข้อดีของเพื่อน ชื่นชมเพื่อน รอยยิ้มคือสิ่งที่สร้างไมตรีจิตได้ ฟังเพื่อนให้เยอะ ๆ แล้วเราจะมีเพื่อนมากขึ้น และมีศัตรูน้อยลง

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

เรื่องสุดท้ายคือ ความฝัน จะตามความฝันเป็นเรื่องที่ใจและความคิด เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ต้องสร้าง Mindset เชื่อว่าความฉลาดไม่สำคัญเท่ากับความขยันและความพยายาม เคยอ่านหนังสือของ Carol S. Dweck ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า Mindset (กรอบความคิด) ประกอบด้วย Fixed Mindset และ Growth Mindset  โดย Fixed Mindset คือความเชื่อว่าคนเราเก่งมาแต่กำเนิด คนกลุ่มนี้มักเชื่อว่าความฉลาดเป็นเรื่องพรสวรรค์ ปรับปรุงไม่ได้ ซึ่งเป็นกรอบที่ยึดติด ขณะที่ Growth Mindset เชื่อว่าทุกอย่างความสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้

"เราควรที่จะมี Growth Mindset เชื่อในความพยายาม ซึ่งจะมีความสำคัญในระยะยาวและมีผลกับความสำเร็จในชีวิต อย่าคิดว่าโชคชะตากำหนดชะตาชีวิต เพราะเราจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง”

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง

สำหรับการประชุมสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ อันนำไปสู่การวางแผนการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางคุณธรรมและจริยธรรม (MQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ) ในยุคดิจิทัล

\"ชัชชาติ\" สร้างแรงบันดาลใจเด็กบดินทรเดชา เชื่อชีวิตเปลี่ยนได้เพราะตัวเอง