background-defaultbackground-default
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ออกประกาศด่วนที่สุด ฉบับที่ 2 เพิ่มการระบายน้ำ

เขื่อนป่าสักฯ ออกประกาศด่วนที่สุด ฉบับที่ 2 เพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องถึง 20 ส.ค. แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ หลังมีฝนตกเหนือเขื่อนในปริมาณมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากอิทธิพลของพายุฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากในพื้นที่รับน้ำตอนบน เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ตั้งแต่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และ อ.ลำสนธิ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเช้านี้มีปริมาณน้ำไหลเข้ากว่า 380.92 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด สอดคล้องกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำไว้สำหรับรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่ จากฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านี้ ตามแผนการบริหารจัดน้ำที่กรมชลประทานกำหนด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ออกประกาศด่วนที่สุด ฉบับที่ 2 เพิ่มการระบายน้ำ

ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ฉบับที่ 2 ในรอบเดือนสิงหาคม ของปีนี้ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่ม ตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี ต่อเนื่องถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยข้อความระบุว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ จาก 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยได้ทยอยปรับแล้วในวันที่ 16 สิงหาคม ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และในวันพรุ่งนี้ 18 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 240 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 280 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ อยุธยา จะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม อีกประมาณ 0.90 – 2.00 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำ ไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขอแจ้งเตือน 3 จังหวัด ด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้าป่าสัก อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ออกประกาศด่วนที่สุด ฉบับที่ 2 เพิ่มการระบายน้ำ

ขอขอบคุณที่มา : สมบูรณ์ พลับอินทร์ สำนักข่าวเนชั่น จ.ลพบุรี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด