svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

16 สิงหาคม 2565

กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ หลังมีนักวิชาการโพสต์ข้อมูลจากงานวิจัย คาดใช้เวลา 7 วัน รู้ผล

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงกรณีที่นักวิชาการรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนถึงน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพ ว่าเต็มไปด้วยเชื้ออีโคไล (E. coli) หรือเชื้อที่มาจากอุจจาระปนเปื้อนสูง พร้อมระบุชื่อ ซึ่งต่อมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

กรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ได้ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโพสต์ ทราบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่นำเสนออ้างอิงจากผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และไม่มีข้อมูลผลการตรวจสอบอีโคไลจากแหล่งอื่น จากข้อเท็จจริงข้างต้น หากการโพสต์มีการอ้างอิงเฉพาะรายงานการวิจัยชิ้นดังกล่าวที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลผลตรวจแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม แต่ไม่มีผลตรวจอีโคไลโดยตรง การที่ผู้โพสต์สื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นอีโคไล จะทำให้สาธารณชนสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน และเกิดความตื่นตระหนก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบ

กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

ทั้งนี้การตรวจค่าอีโคไลเป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างจากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เพื่อบ่งชี้การปนเปื้อนจากของเสียที่ออกมาจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่นหรือมนุษย์ ซึ่งอาจมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนหรือครัวเรือนลงแหล่งน้ำ เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการจัดการ

กระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมตรวจสอบ "เชื้ออีโคไล" ในน้ำตกก่อนขึ้นดอยสุเทพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บน้ำจำนวน 3 จุด คือ น้ำตกปีนปักป้าย น้ำตกรับเสด็จ และสะพานวัดผาลาด โดยการตรวจวัดหาปริมาณอีโคไล ทางศูนย์อนามัยที่ 1 เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ โดยใช้เวลา 7 วัน