svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กวิธียืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" วันแรก 19 ส.ค. นี้ ต้องทำอย่างไร

15 สิงหาคม 2565
2.0 k

เช็กวิธียืนยันสิทธิ และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ในวันแรก 19 ส.ค. นี้ ผู้ใช้รายเก่าและรายใหม่ที่สนใจลงทะเบียน ต้องทำอย่างไรกันบ้าง

หลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติ เห็นชอบ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน ใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ และกระตุ้นรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 800 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 2565

เช็กวิธียืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" วันแรก 19 ส.ค. นี้ ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิรายเก่า จาก โครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถ ยืนยันสิทธิ เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 และจะต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งครั้งแรก ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

เปิดวิธียืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
- เข้า แอปฯ เป๋าตัง
- กด G-Wallet
- กดแถบคนละครึ่ง
- กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ
- แสดงผลการรับสิทธิสำเร็จ

เช็กวิธียืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" วันแรก 19 ส.ค. นี้ ต้องทำอย่างไร

สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการรคนละครึ่ง หากสนใจเข้าร่วมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
-  มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค. 65 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ และ
- ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 

เช็กวิธียืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" วันแรก 19 ส.ค. นี้ ต้องทำอย่างไร

เปิดเงื่อนไขและวิธีการสมัครสำหรับผู้ใช้รายใหม่

- กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565

- ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย.2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

- ประชาชนที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยการซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการคนละครึ่งครั้งแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯเป๋าตัง หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

เช็กวิธียืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" วันแรก 19 ส.ค. นี้ ต้องทำอย่างไร