svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)

10 สิงหาคม 2565
3.1 k

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเดือนสิงหาคม 65 เตรียมโอนเข้าบัญชีวันนี้ (10 ส.ค.65) สำหรับ "เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ" ใครได้เท่าไหร่ ค่าอะไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อันประกอบไปด้วย เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ, ผู้สูงอายุ และคนพิการ งวดประจำเดือนสิงหาคม 2565 ในวันนี้ (10 สิงหาคม 2565) โดยสามารถตรวจสอบเงินเข้าได้จากบัญชีที่ได้ระบุไว้เพื่อรับเงินโอนจาก พม. หรือตามหน่วยงานท้องถิ่นที่เคยได้รับตามปกติ ซึ่งรายละเอียดการรับเงินมีดังนี้ 

 

เงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท 

 • เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)

เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท)

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
   

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)

สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาลจำนวน 100 -250 บาท (รัฐฯช่วยเหลือเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เม.ย. - ก.ย.65) โดย กรมบัญชีกลาง ได้ทยอยโอนให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา (จ่ายย้อนหลัง 4 เดือน เม.ย. - ก.ค. 65) และเหลือการจ่ายอีก 2 งวดคือเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2565 โดยไทม์ไลน์การโอนเงิน มีดังนี้

 

ครั้งแรก 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้มีการจ่ายย้อนหลัง 4 เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ค.65

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 400 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 600 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 1000 บาท
   

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)

ครั้งที่สอง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท

 

ครั้งที่สาม

วันที่  19 กันยายน 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท
   

เช็กเลย "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยา งวดสิงหาคม วันนี้ (10 ส.ค.)