svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นายกฯ จ่อปรับโซนสีคุมโควิด มาตรการเข้าประเทศ ถก"ศบค.ชุดใหญ่"20 ม.ค.นี้

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ศุกร์นี้ (20 ม.ค.) มีวาระสำคัญในการพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมปรับพื้นที่โซนสีของแต่ละจังหวัด กำหนดมาตรการสำหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประเมินสถานการณ์มาตรการการเดินทางเข้าประเทศ

18 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และการดำรงชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเริ่มมากขึ้นหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาเรื่องมาตรการในการควบคุมโควิด-19

 

นายกฯ จ่อปรับโซนสีคุมโควิด มาตรการเข้าประเทศ ถก\"ศบค.ชุดใหญ่\"20 ม.ค.นี้

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอการปรับพื้นที่โซนสีของแต่ละจังหวัด เป็นไปเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน รวมทั้งจะมีการประเมินสถานการณ์มาตรการเข้าประเทศ และความปลอดภัยของคนในประเทศ

 

ระดับของพื้นที่สถานการณ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

 

 

 

 

“ อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติมาตรการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล ซึ่งไทยแตกต่างจากหลายประเทศ เพราะยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาด และผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ ”

 

นายกฯ จ่อปรับโซนสีคุมโควิด มาตรการเข้าประเทศ ถก\"ศบค.ชุดใหญ่\"20 ม.ค.นี้

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ