svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

10 แนวทางปฏิบัติ Home Isolation ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ

13 มกราคม 2565

กรมอนามัย แนะผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุ แยกกักตัวที่บ้านในระบบ Home Isolation (HI) ให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่ให้แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) เพื่อสังเกตอาการได้ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุติดเชื้อ ที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ก็สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยขอให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติ ดังนี้                

 

1) แยกรับประทานอาหาร และแยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นภายในบ้าน 
2) งดออกจากบ้านพักตลอดเวลา               
3) ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น กรณีไม่สามารถแยกได้ ให้ใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนกดทุกครั้งและทำความสะอาดจุดสัมผัส เช่น ปุ่มกดชักโครก ก๊อกน้ำ และบริเวณอื่น ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที                      
4) ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องพบหรือพูดคุยกับญาติ และผู้ดูแล รวมถึงต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
5) งดให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านขณะแยกกักตัว 

10 แนวทางปฏิบัติ  Home Isolation ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ

 

6) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 
7) แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอก แล้วตากแดดให้แห้ง

8) แยกล้างภาชนะ บรรจุอาหารด้วยน้ำและน้ำยาล้างจาน 

9) ทิ้งขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ในถุงขยะสีแดง และปิดปากถุงให้แน่น แต่ในกรณีที่ไม่มีถุงขยะสีแดง ให้เขียนกำกับบนถุงให้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” แล้วแยกทิ้งในถังขยะติดเชื้อ กรณีเป็นขยะที่ไม่สัมผัสสารคัดหลั่ง ให้เช็ดหรือราดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วทิ้งเป็นขยะทั่วไปได้ 

10) แยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันที่เริ่มป่วย หรือตรวจพบเชื้อ

10 แนวทางปฏิบัติ  Home Isolation ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ