svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

คมนาคม อำนวยความสะดวกเดินทาง เลือกตั้ง อบต. 27-28 พ.ย. นี้

กระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกปลอดภัย ประชาชน เดินทางกลับต่างจังหวัด ไปเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน นี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทาง ของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. พร้อมกันถึง 5,300 แห่งทั่วประเทศ

 

คมนาคม อำนวยความสะดวกเดินทาง เลือกตั้ง อบต.  27-28 พ.ย. นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร พิจารณาความพร้อมเปิดใช้ทางจราจรช่องทางพิเศษ รวมทั้งให้บริหารจัดการ

 

คมนาคม อำนวยความสะดวกเดินทาง เลือกตั้ง อบต.  27-28 พ.ย. นี้

โดยนำรถตรวจการณ์ Mobile VMS (MVMS) มาใช้สำหรับบริหารจราจร / อุบัติเหตุ กำกับดูแลโครงการก่อสร้างในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยและให้ตรวจสอบ ป้ายระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายเสริม เพื่อรองรับกับการจราจรที่มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

 

คมนาคม อำนวยความสะดวกเดินทาง เลือกตั้ง อบต.  27-28 พ.ย. นี้

 

เมื่อเกิดการจราจรสะสม ชะลอตัว ให้เข้าแก้ไขในทันทีและรายงานให้ผู้บริหารกรมทางหลวงทราบทุกระยะจัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ให้มีความพร้อม เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อม