svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.ห่วงใยหญิงตั้งครรภ์ ชวนฉีดวัคซีน

15 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จากข้อมูลพบว่าหญิงตั้งครรภ์เมื่อติดเชื้อแล้วพบว่ามีอาการรุนแรง ส่งผลให้ทารกคลอดก่อนกำหนดและเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากแม่ จึงอยากเชิญชวนให้ออกมารับการฉีดวัคซีน

15 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21/2564 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
กทม.ห่วงใยหญิงตั้งครรภ์ ชวนฉีดวัคซีน

สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้ พบผู้ติดเชื้อใน กทม. จำนวน 790 ราย เสียชีวิต  จำนวน 1 ราย โดยภาพรวมการเสียชีวิตทั้งประเทศ มีจำนวน 45 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 39 ราย ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จากข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนสะสมในพื้นที่ กทม. หน่วยฉีดทุกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 14 พ.ย. 64 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน  8,705,936 ราย คิดเป็นร้อยละ 113.08 และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 7,457,957 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.87 จากจำนวนประชากรใน กทม. จำนวน 7,699,174 ราย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 10,474 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.24 ได้รับวัคซีนเข็ม 2 จำนวน 8,274 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.84 และได้รับวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 ซึ่งภาพรวมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังได้รับการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่าตั้งแต่เม.ย.ถึงปัจจุบัน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 2.26 หรือเมื่อติดเชื้อแล้วพบว่ามีอาการรุนแรง ส่งผลให้ทารกคลอดก่อนกำหนดและเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จากแม่ จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จึงได้มีดำเนินการฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แม่และเด็กในครรภ์ รวมถึงภูมิคุ้มกันจะสามารถส่งผ่านการให้นมบุตรอีกด้วย

กทม.ห่วงใยหญิงตั้งครรภ์ ชวนฉีดวัคซีน

ดังนั้น เมื่ออายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ ควรรีบเข้ารับวัคซีนทันที เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียง เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัย ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง และศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กทม. อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยญี่ปุ่น – ดินแดง) เขตดินแดง 
กทม.ห่วงใยหญิงตั้งครรภ์ ชวนฉีดวัคซีน

logoline