svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ครม. เห็นชอบ จัดซื้อวัคซีนแอสตร้าฯ จากสเปน เพิ่ม 165,000 โดส ถึงไทยต้นต.ค. นี้

28 กันยายน 2564

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนจากสเปน เพิ่มอีก 165,000 โดส จากเดิมที่มีมติเห็นชอบเมื่อ14 ก.ย. 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 AstraZeneca (แอสตร้าเซนเนก้า ) จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จาก ราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

 

โดย ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ แอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement : Form of Doses Offer Notice

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รายละเอียดอีกว่า สเปน กำหนดส่งมอบวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 ชุด ในภายในต้นเดือนต.ค. 2564 นี้  โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก สเปน เพิ่มเติม

 

เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป  ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564

 

ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการจัดวัคซีน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนไทย จาก 3 ยี่ห้อ จำนวน 122.1 ล้านโดส ดังนี้
 
•    แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส
•    ซิโนแวค 31.1 ล้านโดส
•    ไฟเซอร์ 30 ล้านโดส
 
รวมถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือก จาก 2 ยี่ห้อ รวม 15 ล้านโดส ดังนี้
•    ซิโนฟาร์ม 10 ล้านโดส จัดหาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•    โมเดอร์นา 5 ล้านโดส จัดหาโดยองค์การเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย
 
รวมวัคซีนทั้งหมดที่ประเทศไทยได้รับจำนวน 126.2 ล้านโดส
 
ขณะที่ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 26 ก.ย. 2564)
รวม 50,566,651 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ โดส
•    เข็มที่ 1 : 62,276 ราย
•    เข็มที่ 2 : 97,061 ราย
•    เข็มที่ 3 : 16,586 ราย
•    เข็มที่ 4 : 3 ราย
 
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 31,548,310 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 17,891,858 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,125,675 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 4 สะสม : 808 ราย