svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมชลประทาน เฝ้าระวัง หลังระดับน้ำ อ.เสนา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังระดับน้ำที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

15 กันยายน 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคอีสานตอนบน ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้

 

กรมชลประทาน เฝ้าระวัง หลังระดับน้ำ อ.เสนา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 ต.บ้านแพน อ.เสนา ได้รับผลกระทบน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 63 เซนติเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ภายใน 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยังจุดเสี่ยง พร้อมทั้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว