svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนสัมปทานสู่เอ็นที

10 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“ชัยวุฒิ” เยี่ยมชมความพร้อมการควบคุมดาวเทียมของ NT สถานีดาวเทียมไทยคม ก่อนโอนทรัพย์สินจากสัมปทาน วันที่ 11 ก.ย. นี้

10 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ NT ที่สถานีดาวเทียมไทยคม ก่อนโอนทรัพย์สินจากสัมปทานสู่การบริหารจัดการของรัฐอย่างเป็นทางการ วันที่ 11 ก.ย. นี้ ประสานงานลูกค้าไทยคมแล้ว ชูความพร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนสัมปทานสู่เอ็นที

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ณ สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวสรุปเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ “ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนสัมปทานสู่เอ็นที

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ และ NT ได้มีการเตรียมการและดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้ NT สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ NT ได้ประสานงานกับผู้ใช้บริการวงจรดาวเทียมแล้ว ซึ่งภายหลัง 10 ก.ย. 64 จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน

“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนสัมปทานสู่เอ็นที

“ยืนยันว่า การให้ NT มาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการจะสามารถได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ประโยชน์ โดยสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม สร้างโอกาสให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ และความสามารถในการควบคุมดาวเทียม รวมถึงสามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้งานวงโคจรดาวเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายชัยวุฒิกล่าว

logoline