svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ เช็กเลยแผนการกระจายเป็นอย่างไร

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ มาดูกันว่า เกราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวโคโรนา 2019 มียี่ห้ออะไรบ้าง ที่องค์การอาหารและยา อนุญาตให้ผลิตและนำเข้า แผนการกระจายเป็นอย่างไร ย้ำ ใช้ตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (28 ส.ค.64) วันที่ 1 ก.ย.นี้ดีเดย์ คลายล็อกดาวน์  สำหรับกิจการ กิจกรรมบางประเภท ที่ได้รับการผ่อนปรน อาทิ ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารในได้ ร้านตัดผม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดฝ่าเท้า คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น และต้องนัดหมายล่วงหน้า  

 

โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด คือ มาตรการ COVID-Free Setting ที่ต้องปฏิบัติด้วยหลัก COVID-Free Setting protocol ประกอบด้วย

  • COVID-Free Environment จะต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการระบายอาการ สุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และต้องเว้นระยะห่าง
  • COVID-Free Personnel มาตรการในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการเร่งรัดให้ทุกคนได้รับวัคซีนครอบคลุม 2 เข็มมากที่สุด
  • COVID-Free Customer ลูกค้า ผู้ใช้บริการเข้าร้านไหน ต้องร่วมมือกับมาตรการตามร้านนั้นๆ และลูกต้องมี Green Card (วัคซีนครบตามเกณฑ์) Yellow Card (เคยติดเชื้อ หรือ ATK เป็นลบภายใน 7 วัน)

 

สิ่งสำคัญในมาตรการดังกล่าวคือการตรวจคัดกรองเชื้อด้วย Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kit โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ)  ได้อนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิดกว่า 8.5 ล้านชุด วงเงิน 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kit แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ส.ค. 64 พบว่ามีทั้งหมดกว่า 45 รายการ ดังนี้ (คลิกเข้าดูรายชื่อ)

 

การกระจาย ATK 8.5 ล้านชุด เพื่อบริการประชาชน ได้มีการแบ่งระดับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 36 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด โดยแบ่งพื้นที่ 3 ส่วน และ ดูตามจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัดในการจัดสรร 

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ เช็กเลยแผนการกระจายเป็นอย่างไร

หลักการกระจาย ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ได้แก่

      1. สำรองคงคลังเพื่อจัดสรรตามสถานการณ์จำนวน 1.5 ล้านชุด

      2. จัดสรรให้กทม. จำนวน 1 ล้านชุด

      3. จัดสรรให้กับจังหวัดที่เหลือ 76 จังหวัด จำนวน 6 ล้านชุด

      4. จัดลำดับการจัดส่งโดยเรียงจากกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ เช็กเลยแผนการกระจายเป็นอย่างไร

กรอบการจัดสรรให้ 76 จังหวัด ได้แก่

      1. จากการคำนวณขั้นต้น หากประชากรไม่มาก และผู้ป่วยไม่มาก จะได้ขั้นต่ำประมาณ จังหวัดละ 40,000 ชุด

      2. จัดสรรในพื้นที่สีแดงเข้มก่อน

      3. จำนวนประชากร น้อยกว่า 5 แสนคน 40,000 ชุด , 5 แสน -  8 แสนคน 60,000 ชุด , 8 แสน – 1 ล้านคน 70,000 ชุด , 1 ล้าน – 1.3 ล้านคน 80,000 ชุด และ มากกว่า 1.3 ล้านคน 90,000 ชุด

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ เช็กเลยแผนการกระจายเป็นอย่างไร

ภาพรวมแผนการจัดสรร จะมี 8 รอบ โดย 7 รอบแรก แบ่งเป็น รอบที่ 1-2  จัดสรรให้กับพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จำนวน 2 ล้านชุด , รอบที่ 3 – 6 พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง 30 จังหวัด จำนวน 4 ล้านชุด , รอบที่ 7 เพิ่มเติมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม (กทม.) จังหวัดพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด และจังหวัดพื้นที่สีส้ม 11 จังหวัด 1 ล้านชุด ทั้งนี้ หากเป็นไปตามคาด ATK จะมาทุกวันๆละ 1 ล้านชุด และวันสุดท้าย จะมา 1.5 ล้านชุด สำหรับสำรองเพื่อจัดสรรตามสถานการณ์

แผนการจัดสรร ATK รายจังหวัด

ดีเดย์ 1 ก.ย. จัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด ทั่วประเทศ เช็กเลยแผนการกระจายเป็นอย่างไร

ATK จึงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญในการออกมารองรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้ทันท่วงที เพราะมีการตรวจพบเชื้อไว การแพร่ระบาดก็จะจำกัดวงได้รวดเร็ว ปัญหาอยู่ที่ว่า แต่ละจังหวัดมีการเตรียมแผนงานปฏิบัติรองรับอย่างไร มีความเข้าใจในมาตรการของหน่วยงานสูงสุดแค่ไหน เพราะการสื่อสารจากเบื้องบนสู่ผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาจนขณะนี้ยังไม่ค่อยเสถียร