svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

แถลงการณ์ ฉ.3 "แพทย์ชนบท" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา

ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ร่วมกับภาคประชาชน 60 ทีม พร้อมตรวจสอบชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด หากพบชุดตรวจมีคุณภาพต่ำเกินกว่าที่จะรับได้ ต้องมีผู้รับผิดชอบ

เฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ฉบับที่ 3 ระบุว่า .. "ชมรมแพทย์ชนบทและภาคประชาชนระดม 60 ทีม พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา" แถลงโดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ   วันที่ 17 สิงหาคม 2564

แถลงการณ์ ฉ.3 \"แพทย์ชนบท\" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา

การประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น ที่มีการยกทีมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข อย. องค์การเภสัชกรรม สปสช. รามาธิบดี มาแถลงข่าวยืนยันการจัดซื้อตามผลการประมูลที่ได้บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เสนอ ATK ยี่ห้อ LEPU โดยที่มีข้อกังขาถึงคุณภาพและความแม่นยำ สะท้อนชัดว่า  การประมูลครั้งนี้ไม่ธรรมดา

แถลงการณ์ ฉ.3 \"แพทย์ชนบท\" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา
 

หากทางกระทรวงสาธารณสุขจะอาศัยโอกาสที่มีการร้องเรียนถึงข้อกังขาในคุณภาพของ ATK ที่ผ่านการประมูล ก็สามารถทดสอบชุดตรวจ ATK LEPU และยี่ห้ออื่นใดในสนามจริงได้  ใช้เวลาเพียง 3-4 วันก็ทราบผล ว่าชุดตรวจ ATK ดังกล่าว มีประสิทธิภาพจริงดังที่ระบุไว้หรือไม่ แต่กลับไม่ทำ คงเพราะไม่มั่นใจในผลการทดสอบในสนามจริงเช่นกัน (ข้อมูลจากการวิจัยที่ปากีสถานในวารสาร Virology Journal ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 33,000 คน สรุปชัดเจนให้ยกเลิกการใช้ ATK ยี่ห้อ LEPU เพราะมีผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ)

แถลงการณ์ ฉ.3 \"แพทย์ชนบท\" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา

กระทรวงสาธารณสุขได้ยกทุกองคาพยพมาแถลงข่าวเพื่อยืนยันการจัดซื้อต่อไปว่าถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว การทำถูกต้องตามขั้นตอนไม่ได้แปลว่าจะได้ของดีมีคุณภาพที่ราคาเหมาะสมเสมอไป อาจมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือได้สินค้าที่คุณภาพไม่ดีพอกับสถานการณ์วิกฤตมาใช้ก็เป็นได้  ดังนั้นชมรมแพทย์ชนบทจึงเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขยังไม่พยายามปกป้องภาษีประชาชนอย่างเต็มกำลัง

แถลงการณ์ ฉ.3 \"แพทย์ชนบท\" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา

อำนาจการจัดซื้ออยู่ที่องค์กรรัฐ แต่อำนาจการตรวจสอบหลังการจัดซื้ออยู่ที่พวกเราภาคประชาชนเช่นกัน  ดังนั้น ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ปฏิบัติการบุกกรุงทั้ง 3 ครั้ง ได้ออกแบบปฏิบัติการครั้งที่ 4 จะระดมทีมปฏิบัติการ 60 ทีมในทุกภาค เพื่อเข้าตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการประมูลว่ามีคุณภาพทั้ง sensitivity และ specificity ดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ มีผลบวกปลอมและผลลบปลอมในสัดส่วนที่เกินกว่าจะรับได้หรือไม่

แถลงการณ์ ฉ.3 \"แพทย์ชนบท\" พร้อมตรวจสอบ ATK เจ้าปัญหา