svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“ชินวรณ์” ชี้เรียนออนไลน์ก่อปัญหาเหลื่อมล้ำ

14 สิงหาคม 2564

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ ขอบคุณ ศธ.ที่ให้ชี้แจงถึงปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และเส้นทางวิชาชีพครูว่าจะเดินหน้าไปทางใดบ้าง เพราะทั้งสองประเด็นถือเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวหลังการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ในหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” ขอบคุณ ศธ.ที่ให้ชี้แจงถึงปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และเส้นทางวิชาชีพครูว่าจะเดินหน้าไปทางใดบ้าง เพราะทั้งสองประเด็นถือเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนโจทย์คุณภาพของผู้เรียน และการศึกษาในอนาคต ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม

 

ทั้งนี้ ประเด็นที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมคือนักวิชาการให้ ศธ.หยุดการเรียน 1 ปี ซึ่งขอเรียกร้องผู้บริหาร ศธ.ทุกคนว่า อย่าเห็นด้วยกับกลุ่มข้อเรียกร้องดังกล่าว  เพราะการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตและตลอดเวลา โดยยอมรับว่าการเรียนผ่านออนไลน์ก่อเกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำ แต่ ศธ.จัดงบประมาณสนับสนุนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเรียนผ่านออนไลน์ในอนาคตจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาอยู่แล้ว แต่การเรียนในห้องเรียนจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่เรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว