svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

มูลนิธิ LPN เร่งช่วยแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ

03 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับประเทศต้นทางได้รับผลกระทบและติดค้างตามแนวชายแดน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับแรงงานต่างด้าว จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

มูลนิธิ LPN เร่งช่วยแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ

ทำให้มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมากต้องใช้ชีวิตฝั่งชายแดนไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตด้านที่พักอาศัย ข้าว อาหารแห้ง รวมไปถึงยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจากการประสานงานพบว่า

มูลนิธิ LPN เร่งช่วยแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ

(1) พื้นที่จังหวัดสระแก้วที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีจำนวนคนที่เดือดร้อน ณ ปัจจุบัน จำนวน​ 350 ครอบครัว​ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

(2) ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี มีการทำเป็นโรงพยาบาลสนามในล้งผลไม้ มีการจัดที่พักคอยไว้ในพื้นที่และมีการคัดแยกกลุ่มเสี่ยง โดยข้อมูล ณ ปัจจุบัน ประมาณ 150 คน

ต้องการความสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ด้านยา-เวชภัณฑ์ ป้องกันไข้หวัด ป้องกันยุง ยาแก้ไข้ ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน

มูลนิธิ LPN เร่งช่วยแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ

โดยเบื้องต้น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้ระดมขอสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือแรงงานในเบื้องต้น มีการจัดเตรียมและร่่วมดำเนินการส่งมอบเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี ในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคมนี้ 
มูลนิธิ LPN เร่งช่วยแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งกลับ

logoline