svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เทศบาลโคราช ลุยตรวจคัดกรองคนเร่ร่อนเชิงรุก ป้องกันโควิด19

เทศบาลนครนครราชสีมา ลุยตรวจคัดกรองคนเร่ร่อนเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตรวจคัดกรองครั้งนี้ ได้ตรวจคนเร่ร่อนจำนวน 49 คน ผลไม่ติดเชื้อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่วัดบึง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาพร้อมด้วยนายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อCDCUพนักงานเทศกิจ ได้ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการคัดกรอง (Swab)ผู้เร่ร่อน บุคคลกลุ่มเสี่ยงภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เช่น บริเวณ สวนรัก สวนอนุสรณ์สถาน สวนท้าวสุรนารี เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

 

เทศบาลโคราช ลุยตรวจคัดกรองคนเร่ร่อนเชิงรุก ป้องกันโควิด19

นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะครั้งนี้ ได้เน้นไปที่กลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง และสุขอนามัยไม่ค่อยดี หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ ดังนั้น ทางเทศบาลฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พาคนเร่ร่อนมาตรวจคัดกรองหาเชื้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไว้ก่อน ซึ่งจากการตรวจคัดกรองครั้งนี้ ได้ตรวจคนเร่ร่อนจำนวน 49 คน และมีประชาชนทั่วไปที่วอร์คอินเข้ามาตรวจอีก จำนวน 16 คน รวม 65 คน ซึ่งผลการตรวจคัดกรอง ปรากฏว่าทุกคนไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

ขณะเดียวกันในส่วนของคนเร่ร่อน ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา ก็ได้เจรจาขอให้ไปอยู่ในบ้านพักคนไร้ที่พึ่ง แต่ทุกคนปฏิเสธ จึงไม่สามารถบังคับได้ ดังนั้นจึงทำได้เพียงขอความร่วมมือในการป้องกันตัว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้สเปรย์ล้างมือบ่อยๆ และอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น

 

เทศบาลโคราช ลุยตรวจคัดกรองคนเร่ร่อนเชิงรุก ป้องกันโควิด19