background-defaultbackground-default
สคช. ดัน การรับรองผู้ตัดสิน-ผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ

ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. และ ส.ว.ท. เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาทางน้ำ และอาชีพผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ เป็นครั้งแรกของประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายนคร ศิลปอาชาประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมพลเอกศิริชัย ดิษฐกุลอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สคช. และ ส.ว.ท.เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาทางน้ำ และอาชีพผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ โดยมีดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและแพทย์หญิงศุภลักษณ์  อินทรพิชัยเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย(ส.ว.ท.) ร่วมลงนาม ท่ามกลางสักขีพยาน อาทิ นางสาววรชนาธิป จันทนูรองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมด้วย พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรืองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และคุณสุภัท กุขุนที่ปรึกษาสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

สคช. ดัน การรับรองผู้ตัดสิน-ผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ


นายนครกล่าวย้ำให้เห็นความสำคัญของอาชีพผู้ตัดสินกีฬาทางน้ำ และผู้ฝึกสอนกีฬาทางน้ำว่ามีความสำคัญอย่างมากและเป็นอาชีพที่ยังไม่เคยมีสมาคมใดให้การรับรองมาตรฐานอาชีพมาก่อน และในปี 2564สคช. มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต LifeLong Learning ซึ่งอาชีพเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ควรได้รับการพัฒนาให้คนในอาชีพมีทักษะฝีมือเทียบเท่าระดับสากล 

ด้าน ดร.นพดล กล่าวว่า สคช.บุคคลากรในอาชีพเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำเป็นอีกอาชีพที่ต้องเร่งพัฒนาให้ก้าวไปสู่ในระดับสากลจึงได้มีการจัดทำมาตรฐานด้านผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน พร้อมประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะนำไปสู่การรับรองมาตรฐานจากสถาบันฯ เพราะทั้ง 2 อาชีพมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาไทยไปไกลระดับโลก โดยเฉพาะการผลักดัน SportTourism ที่นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกีฬาทางน้ำเอ็กซ์ตรีมเป็นจำนวนมากและไทยก็มีแหล่งกีฬาทางน้ำอยู่จำนวนไม่น้อยเช่นกัน ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ฝึกสอน -ผู้ตัดสินกีฬาทางน้ำ ได้การรับรองเป็นคนแรกของไทยในเร็วๆ วันนี้ 


สคช. ดัน การรับรองผู้ตัดสิน-ผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ

แพทย์หญิงศุภลักษณ์  เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้คนในอาชีพมีความภูมิใจ ตอบรับนโยบายกีฬาสร้างชาติของรัฐบาลอย่างเต็มที่


สคช. ดัน การรับรองผู้ตัดสิน-ผู้ฝึกสอน กีฬาทางน้ำ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับบุคลากรด้านการกีฬาในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ สำหรับสาขาวิชาชีพการกีฬาอาชีพผู้ตัดสินกีฬาทางน้ำ และอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาทางน้ำ ไปพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาให้กับบุคลากรของส.ว.ท.อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาว่ายน้ำให้ได้มาตรฐานมีการรับรองบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคต

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด