background-defaultbackground-default
นายกฯประชุมแก้ปัญหาราคาข้าว

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว เพื่อแก้ปัญหาข้าวราคาตก หาทางลดต้นทุนช่วยชาวนา ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแผนครบวงจรลดการปลูก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม นบข. เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ให้กับชาวนาที่ขายข้าวได้ราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยมีมาตรการให้ชาวนาชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียว ปี 2559/2560 หรือการจำนำยุ้งฉาง ป้องกันปัญหาข้าวล้นตลาด และให้สหกรณ์รับซื้อเข้าเก็บในยุ้งฉาง ราคา 11,000 บาท ต่อตัน รวมถึงทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และโรงสีข้าว เพิ่มเติม
นอกจากนี้ จะร่วมมือกับสถาบันการเงิน ลดดอกเบี้ยสินเชื่อร้อยละ 3 ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และโรงสี เพื่อจูงใจในการเก็บข้าวเข้ายุ้งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า เป็น "โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี"ที่ประชุมจะหารือถึงปัญหาและอุปสรรคของมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ในส่วนของค่าปุ๋ย ค่าเช่าพื้นที่นา ประสานรถเก็บเกี่ยวนอกจังหวัดเข้าช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอแผนข้าวครบวงจรต่อ นบข. เพื่อวางแผนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2559/2560 รอบแรก 58 ล้านไร่ และเตรียมเสนอลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รอบ 2 จำนวน 2.5 ล้านไร่ จากที่ปลูก 7 ล้านไร่ ให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด