svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

ศาลรธน. สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว ปมถือครองหุ้นสื่อไอทีวี

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารแถลงผลการประชุม สั่งให้ "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว ภายหลัง รับคำร้อง กกต. ปมถือครองหุ้นสื่อ

19 กรกฎาคม เมื่อเวลา 11.30 น. "คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีการการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การพิจารณา เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 23/2566) (กค. 5)

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2  พิจารณารับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและขอให้ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว  

 

เอกสารแถลงข่าวระบุผลการพิจารณาว่า  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ประกอบวรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ( 5 )

จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน​ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ 2561 มาตรา 54

สำหรับคำร้องของผู้ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรค 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอัน ควรสงสัยว่า​ มีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  "ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก" รองเลขาธิการ กกต. และพ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต. นำคำร้อง พร้อมหลักฐาน 3 กล่อง มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมติของ กกต. ที่มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" สส. บัญชีรายชื่อ และแคนดิเนตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล กรณีถือครองหุ้นไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น ตามมาตรา 82 วรรค 4 ที่ห้าม สส. ถือครองหุ้นสื่อ ซึ่งจะมีผลให้จากสมาชิกภาพ สส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) ประกอบมาตรา 101 (6) หรือไม่

ศาลรธน. สั่ง \"พิธา\" หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราว ปมถือครองหุ้นสื่อไอทีวี

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกฯ ในคราวประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 ก.ค.66