svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

จ่อ เพิ่ม-ลด เก้าอี้ ส.ส.จังหวัดใด "กกต."ถกแบ่งเขต ไม่นำ"ต่างด้าว"มาคำนวณ

03 มีนาคม 2566

"กกต."ถกด่วน จำนวนราษฎร"แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่" หลังศาลรธน. ชี้ขาดไม่นับ “คนต่างด้าว” คาดหากที่ประชุมเห็นชอบ พร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1-2 วัน นี้ เผยจังหวัดใดได้ส.ส.เพิ่มลดบ้าง เช็กที่นี่

3 มีนาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง"ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเอกฉันท์ วินิจฉัย คำร้องของ"กกต." ปมการคำนวณจำนวนราษฎร เพื่อแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องนำ"ราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทย"มาคำนวณด้วยนั้น  ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ได้เรียกประชุมบ่ายวันนี้  (13.00 น.)  เพื่อรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่สำนักงาน กกต.จะเสนอ ทั้งเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส.พึงมีแต่ละจังหวัดใหม่
 

โดยคาดว่าหาก กกต.เห็นชอบ จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน 1-2 วันนี้ และการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ มีราว 8 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ และมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือ มี 4 จังหวัดที่จำนวน ส.ส. ลดลง และมี 4 จังหวัดที่จำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น

 

กกต.สรุปผลการแบ่งเขตโดยไม่นำจำนวน"ราษฎรไม่ถือสัญชาติไทย"มาคำนวณ  จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กกต.สรุปผลการแบ่งเขตโดยไม่นำจำนวน"ราษฎรไม่ถือสัญชาติไทย"มาคำนวณ  จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

กกต.สรุปผลการแบ่งเขตโดยไม่นำจำนวน"ราษฎรไม่ถือสัญชาติไทย"มาคำนวณ  จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

สำหรับ 4 จังหวัดมีจำนวน ส.ส. ลดลง ได้แก่

1. ตาก จาก 4 เหลือ 3 ที่นั่ง 

2. เชียงราย จาก 8 เหลือ 7 ที่นั่ง

3. เชียงใหม่ จาก 11 เหลือ 10 ที่นั่ง 

4. สมุทรสาคร จาก 4 เหลือ 3 นั่ง ส่วน 4 จังหวัดจะมี ส.ส. เพิ่มขึ้น ได้แก่

1. อุดรธานี จาก 9 เป็น 10 ที่นั่ง 

2. ลพบุรี จาก 4 เป็น 5 ที่นั่ง 

3. นครศรีธรรมราช จาก 9 เป็น 10 ที่นั่ง

4. ปัตตานี จาก 4 เป็น 5 ที่นั่ง 

จ่อ เพิ่ม-ลด เก้าอี้ ส.ส.จังหวัดใด "กกต."ถกแบ่งเขต ไม่นำ"ต่างด้าว"มาคำนวณ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตใหม่ โดยตัดจำนวนคนต่างด้าวออกไปยังส่งผลต่อภาพรวมจำนวน ส.ส. ของแต่ละภาค

"ภาคใต้" จากเดิม 58 ที่นั่ง จะเพิ่มเป็น 60 ที่นั่ง คือ เพิ่มที่นครศรีธรรมราช 1 ที่นั่ง และ ปัตตานี 1 ที่นั่ง

"ภาคอีสาน" จากเดิม 132 ที่นั่ง จะเพิ่มเป็น 133 ที่นั่ง คือ เพิ่มที่อุดรธานี 1 ที่นั่ง"ภาคเหนือ" จาก 39 ที่นั่ง จะลดลงเหลือ 36 ที่นั่ง คือ ลดที่ ตาก เชียงราย เชียงใหม่ จังหวัดละ 1 ที่นั่ง

"ภาคกลาง" รวมกรุงเทพฯเท่าเดิม 122 ที่นั่ง คือ ลดที่ สมุทรสาคร 1 ที่นั่งเพิ่ม ลพบุรี 1 ที่นั่ง

"ภาคตะวันออก" มี ส.ส. 29 คนไม่เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเขตใหม่

"ภาคตะวันตก" มี ส.ส. 20 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเขตใหม่