svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา

22 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

บรรยากาศพุทธศาสนิกชนในหลายจังหวัดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันวิสาขบูชา

22 พฤษภาคม 2567 ที่พระอุโบสถ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูศิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระภิกษุสงฆ์ ลงพระอุโบสถสวดปาฎิโมกข์ ทำวัตรเช้า ถวายเป็นพระพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
ส่วนที่ศาลาการเปรียญ มีประชาชนสวมใส่แต่งกายด้วยชุดขาว มาเป็นครอบครัว เดินทางมาทำบุญตักบาตรถวายภัตหารแด่พระสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวนมาก พร้อมทั้งถือศีล นั่งสมาธิปฎิบัติธรรม พระสงฆ์เทศนา ถึงเรื่องวันสำคัญของ วิสาขบูชา หลักคำสอนของพระพุทะเจ้า ให้ประชาชนได้ปลูกจิตสำนึก ฝึกสอน เยาวชนให้อยู่ในศีลธรรม ได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ นอกจากนี้ มีประชาชนส่วนใหญ่ต่างพากันมาเป็นครอบครัว กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กันตั้งแต่ช่วงเช้า 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนออกมาทำบุญตักบาตร ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา วัดในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย ต่างมีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างคึกคัก ถึงแม้ในช่วงเช้าจะมีฝนโปรยปรายตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยเฉพาะวัดเดิมและวัดบูรพาพิมล ต.ในเมือง อ.พิมาย ที่มีประชาชนจำนวนมากนำข้าวสาร อาหารแห้ง ออกมาทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
ซึ่งวันวิสาขบูชานั้นถือวันเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาและถือว่าพระใหญ่จึงทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นออกมาทำบุญกัน โดยที่วัดต่างๆก็จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้น เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ,การทำบุญถวายสังฆทาน ,การเวียนเทียนรอบอุโบสถ ,การฟังเทศน์ฟังธรรม รวมไปถึงการนำพระสงฆ์สวดปาฏิโมกข์ ซึ่งมีความหมายถึงการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ

ชาวพุทธหลั่งไหลนมัสการขอพรและเวียนเทียนรอบ "องค์พระธาตุนาดูน" จ.มหาสารคาม

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ นำครอบครัวพร้อมบุตรหลานไปนมัสการขอพรและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน เนื่องวันวิสาขบูชา ขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดให้วันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยมูลนิธิพระธาตุนาดูนได้จัดดอกไม้ธูปเทียนให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้บูชา โดยบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ตักบาตรพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ตักบาตรเงินเหรียญ ทำบุญพระประจำวันเกิด ตีฆ้องรององค์พระธาตุฯ และ ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ธูปเทียนวางสักการะ ณ จุดที่กำหนดไว้ 

พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และเชื่อว่าสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของเมืองนครจัมปาศรี ซึ่งรุ่งเรืองมากในอดีต นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี และนำไปบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุนาดูน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธ ซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีเหล่าพุทธศาสนิกชนไปร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนขอพรกันเป็นจำนวนมาก 

ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ขณะที่ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งปีนี้ วัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบแผ่นธรรมนาวา "วัง" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา "วัง" ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อ ความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร 

อนึ่ง ในช่วงค่ำวันนี้ จะมีพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุดอยกองมู มีการจัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัต โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (นอกจากมีจิตศรัทธาบริจาค) และจะมีพิธีลาศีล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา

ที่วัดเลียบ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทางวัดได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก 

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพุทธมามะกะ ได้นำอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก โดยพระครูนพกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดเลียบ นำพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป ออกเดินบิณฑบาตรรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ 
พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดทำบุญ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา
สำหรับในวันวิสาขบูชา นอกจากการทำบุญตักบาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้ว ยังต้องปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนา โดยพุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุอันได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน ด้วยการเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน

logoline