svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ไล่ออกราชการ 6 ตำรวจ โรงพักโนนสูง เซ่นผิดวินัยร้ายแรง

24 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ไล่ออกจากราชการไว้ก่อน 6 ตำรวจ สภ.โนนสูง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ระดับ "รอง ผกก." ถึง "จ่า" เหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

24 กุมภาพันธ์2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (23 ก.พ.) มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 101/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยมีข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

1. พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ เกกาคำ รอง ผกก.สส.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
2. พ.ต.ท.โกวิต วงษาวัตร สว.สส.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
3. ร.ต.อ.วีระ ม่วงมุลตรี รอง สว.สส. สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
4. ร.ต.อ.พินิชย์ ไชยโสภา รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
5. ร.ต.ต.นิมิตร นนทะบูรณ์ รอง สวป. สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์
6. จ.ส.ต.มนศักดิ์ ศรีดาราช ผบ.หมู่ (ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์

 

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ประกอบกับ สภ.โนนสูง ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วได้ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย ในทางการสอบสวนพบว่าในคดีเรื่องนี้ เป็นกรณีเข้าข่ายกระทำผิดตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีเหตุให้พักราชการได้

ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหา ว่ากระทำความผิดอาญาฯ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้อยู่ในราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 331 และ มาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์, พ.ต.ท.โกวิต, ร.ต.อ.วีระ, ร.ต.อ.พินิชย์, ร.ต.ต.นิมิตร, จ.ส.ต.มนศักดิ์ ออกจากราชการไว้ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ไล่ออกราชการ 6 ตำรวจ โรงพักโนนสูง เซ่นผิดวินัยร้ายแรง

 

 

logoline