svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน

11 กุมภาพันธ์ 2567

มีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ เป็นรังที่ 12 ของฤดูกาล ที่หาดบ่อดาน จ.พังงา พบไข่ดี 100 ฟอง ไข่ลม 25 ฟอง เจ้าหน้าที่ย้ายหลุมฟัก เหตุมีความเสี่ยงน้ำทะเลจะท่วมถึง พร้อมผนึกชุมชนเฝ้าป้องกันภัย จนกว่าลูกเต่าจะฟักตัว-ลงสู่ทะเล

11 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช.6 เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ว่ามีชาวบ้านพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) และร่วมกับ ผอ.สอป.,เจ้าหน้าที่ ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา),ผู้ใหญ่บ้าน,นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง และ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการตรวจสอบ

พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน
โดยทำการวัดร่องรอยพายคู่หน้ากว้าง 183 ซม. อกกว้าง 87 ซม. ตรวจหาตำแหน่งวางไข่และขุดหาไข่พบที่ระดับความลึก 57 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไข่ 4.89 ซม. ตำแหน่งวางไข่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง จึงทำการย้ายหลุมฟักไปยังที่ปลอดภัย ทำการตรวจนับไข่ได้ทั้งสิ้น 125 ฟอง ไข่ดี 100 ฟอง ไข่ลม 25 ฟอง 

พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน
พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน

พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จัดทำคอกชั่วคราวป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์เลื้อยคลาน และได้ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าป้องกันภัยคุกคามจนกว่าลูกเต่าฟักและลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 55-60 วัน 

พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน
พังงามีข่าวดี "แม่เต่ามะเฟือง" ขึ้นวางไข่ 125 ฟอง เป็นรังที่ 12 ที่หาดบ่อดาน