svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"โคราช" ผวา ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง พบวันเดียว Hotspot 15 จุด

10 มกราคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

โคราชผวา ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่ง ขณะ ผอ.สคพ.11 นม. เผย พบจุดความร้อนของ จ.นครราชสีมา สูงขึ้น โดยมีจำนวน 15 จุด เป็นพื้นที่เกษตร 14 จุด และป่าสงวน 1 จุด นอกจากนี้ เกิดจากรถยนต์ดีเซลที่ระบายควันดำ เตรียมจับมือตำรวจตั้งด่านจับรถควันดำที่เกินมาตรฐาน

10 มกราคม 2567 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา (ผอ.สคพ.11 นม.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 47.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม) เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่ง

"โคราช" ผวา ฝุ่น PM 2.5 พุ่ง พบวันเดียว Hotspot 15 จุด
ซึ่งข้อมูลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน หรือ GISDA) ระบุ ค่าจุดความร้อน (Hot Spot) ของ จังหวัดนครราชสีมา สูงขึ้น โดยมีจำนวน 15 จุด คือพื้นที่เกษตร 14 จุด และป่าสงวน 1 จุด รวมถึง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทรถยนต์ดีเซลที่ระบายควันดำออกมาเกินค่ามาตรฐานประกอบกับมีปัจจัยเสริมจากสภาวะอากาศปิด ทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ประกาศแจ้งเตือนตามมาตรการลดการเผาในที่โล่งและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง ลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยชนิด N 95 ตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกอาคาร

  นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สคพ.11 นม.

"นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและ สภ.เมือง นครราชสีมา ได้ตั้งด่านตรวจจับรถยนต์ควันดำที่เกินมาตรฐานมาต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน ภาครัฐร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบริษัทสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ 9 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ 

อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเก่าในพื้นที่ทั่วประเทศและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินมาตรฐาน" นายธนัญชัย ระบุ

logoline