svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

กก.สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ ขอบคุณ ปปง. ยึดทรัพย์ที่ถูกยักยอก-ทุจริตไป

19 กันยายน 2566

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ยื่นหนังสือขอบคุณ สำนักงาน ปปง. ที่ช่วยดำเนินการยึดทรัพย์ในคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ กว่า 420 ล้านบาท

กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการฟอกเงิน (ปปง.) นายทวีเดช จุฬคุปต์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือขอบคุณ สำนักงาน ปปง. ที่ช่วยดำเนินการในคดีทุจริตของอดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด โดยมี นายสุทธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ในฐานะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ ปปง. และนายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 ปปง. ร่วมให้การต้อนรับ กก.สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ ขอบคุณ ปปง. ยึดทรัพย์ที่ถูกยักยอก-ทุจริตไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ปปง. มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 5 /2565 เรื่องยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นายบุญส่ง หงษ์ทอง อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับพวก ทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด เป็นครั้งที่ 9 จำนวน 2 รายการ มูลค่า 16,551,000 บาท จำแนกเป็น 1.หุ้นของ บุญส่ง หงษ์ทอง ใน บริษัท เรซ พร็อพเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด จำนวน 120,000 หุ้น ราคาประเมิน 6 ล้านบาท ณ วันที่ 5 ก.พ.2556 2.สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ให้กู้ยืมเงินระหว่าง บุญส่ง หงษ์ทอง (เจ้าหนี้) และบริษัท เรซ พร็อพเพอร์ตี้ ชลบุรี จำกัด (ลูกหนี้) เป็นเงิน จำนวน 10,551,000 บาท ณ วันที่ 27 ธ.ค.2564

กก.สหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ ขอบคุณ ปปง. ยึดทรัพย์ที่ถูกยักยอก-ทุจริตไป
ก่อนหน้านี้ ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์สิน นายบุญส่ง กับพวก 8 ครั้ง ทรัพย์สิน 991 รายการ มูลค่า 404,007,662.49 บาท รวมครั้งนี้ด้วยเป็น 9 ครั้ง 993 รายการ มูลค่า 420,558,662.49 บาท สำหรับ บุญส่ง อนุมัติกู้ยืมเงินของสหกรณ์ให้แก่ตนเองกับพวก มีความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด 2,285.8 ล้านบาท