svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ

18 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

แล้งสวนกระแส "อ่างห้วยน้ำเค็ม" โคราชวิกฤต แล้งหนักเหลือน้ำ 4% ชาวบ้านบัวใหญ่เริ่มขาดแคลนน้ำ เหตุฝนไม่ค่อยตก น้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อย ต่างจากปี 65 น้ำเกือบล้นความจุฯ ต้องพร่องน้ำออก

18 กันยายน 2566 สถานการณ์น้ำในขณะนี้ หลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิด อุทกภัย จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน มีการแจ้งเตือนประชาชน เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง แต่ไม่ใช่กับที่นี่ "นครราชสีมา" ที่กำลังประสบ ภัยแล้ง อย่างหนัก
แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ

โดยปัจจุบัน สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครราชสีมา ที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่ง เหลือน้ำเก็บกักรวมอยู่ที่ 483.63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 39.75% เท่านั้น และเป็นน้ำใช้การได้เพียง 421.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 36.49% แยกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ,อ่างเก็บน้ำมูลบน และอ่างเก็บน้ำลำแชะ

ซึ่งพบว่า ทั้ง 4 แห่ง เหลือน้ำเก็บกักเฉลี่ย 359.79 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 40.63% แต่เป็นน้ำใช้การได้ 322.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 38.01% เท่านั้น 
แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ

 

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง เหลือน้ำเก็บกักเฉลี่ย 123.84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 37.39% แต่เป็นน้ำใช้การได้ 98.80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 32.27%  ในจำนวน 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พบว่า มีอยู่ 7 แห่ง ที่ปริมาณน้ำภายในอ่างฯ เหลือน้อยมาก ไม่ถึง 30%

อ่างเก็บน้ำที่เหลือน้ำน้อยที่สุด เข้าขั้นวิกฤต คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหญ้าคา ม.2 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ เป็นพื้นที่ 749 ไร่ โดยปริมาณน้ำปัจจุบัน เหลืออยู่แค่ 139,000ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 20.72% จากความจุ 670,000 ลูกบาศก์เมตร แต่เป็นน้ำใช้การได้แค่ 27,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4.83% เท่านั้น 
แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ
 

เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกน้อย และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ น้อยมาก แม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนก็ตาม น้ำใน อ่างห้วยน้ำเค็ม ตอนนี้ จึงเกือบแห้งขอด ชาวบ้านในพื้นที่ เริ่มได้รับผลกระทบ ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร

ต่างจากสภาพน้ำในอ่างฯ ของปี 2565 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีปริมาณน้ำเกือบล้นความจุอ่างฯ โดยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 631,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 94.05% และเป็นน้ำใช้การได้ 519,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 92.86% 
แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ  

ผู้นำในท้องที่และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ต้องเร่งระดมชาวบ้าน ช่วยกันขุดดินทำคันอ่าง กั้นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยธรรมชาติ ที่ไหลเข้ามาลงในอ่างอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับเร่งพร่องน้ำออก เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ป้องกันไม่ให้อ่างฯ แตก 
แล้งสวนกระแส อ่างห้วยน้ำเค็มโคราชวิกฤต เหลือน้ำ 4% ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำ

logoline