svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์" จ่อดัน "สงขลา" เป็นเมืองทุเรียน-ผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

17 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"นิพนธ์" หนุน เกษตรกรปลูกทุเรียนให้เป็นผลไม้เชิงพาณิชย์ของภาคใต้ ช่วยเพิ่มกำลังส่งออกหลายแสนล้านไม่แพ้ยางพารา เตรียมดัน "สงขลา" เป็นเมืองทุเรียนแห่งใหม่ให้ได้

17 มิถุนายน 2566 ที่สวนสี่พันไร่ บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการโรงงานถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 1982 จำกัด ในฐานะประธานกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่อำเภอสะเดา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา และนายธนากร กิจจารักษ์ นักวิชาการเกษตร ตัวแทนบริษัทยารา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานฟิลด์เดย์ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกทุเรียน สู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน

\"นิพนธ์\" จ่อดัน \"สงขลา\" เป็นเมืองทุเรียน-ผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

โดยเป็นกลุ่มใหญ่ ในอำเภอสะเดาและอำเภอใกล้เคียง เช่น สะบ้าย้อย เทพา อำเภอนาทวี อำเภอรัตภูมิ มีทีมนักวิชาการและเกษตรจังหวัดสนับสนุนด้านวิชาการ พร้อมเชิญเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียนแปลงใหญ่มาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 ราย แยกฐานปฏิบัติการเป็น 4 ฐาน เช่น เทคนิคการใส่ปุ๋ย การลดต้นทุนการปลูกทุเรียน การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดินและการป้องกันแมลงศัตรูพืช 

ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา

ซึ่ง ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา สนับสนุนเปิดสวนทุเรียนขนาดใหญ่ บริเวณบ้านทับโกบ หมู่ที่ 4 อำเภอสะเดา เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


\"นิพนธ์\" จ่อดัน \"สงขลา\" เป็นเมืองทุเรียน-ผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

นายนิพนธ์ ในฐานะผู้ให้ความสนใจเรื่องทุเรียน กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมศึกษาการปลุกทุเรียน ด้วยเห็นว่าในอนาคตทุเรียนสามารถสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทย ให้กับเกษตรกร ภาคใต้มีพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นแหล่งปลูกทุเรียน เป็นผลไม้ในเชิงพาณิชย์ มีมูลค่าการส่งออกนับแสนล้านใกล้เคียงกับยางพารา นี่คือสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียน ให้มีความรู้ในการจัดการขั้นพื้นฐาน มีความรู้ดูแลต้นทุเรียนและการบริหารเทคนิคการจัดการมีมาตรฐาน เป็นสิ่งที่ผมต้องการมาเรียนรู้ซึ่งในอนาคตอาจจะสนับสนุนให้ลูกหลานมาทำสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยเตรียมพื้นที่ไว้บ้างแล้ว

\"นิพนธ์\" จ่อดัน \"สงขลา\" เป็นเมืองทุเรียน-ผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

ด้าน นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในจังหวัดสงขลา มีการปลูกทุเรียนเชิงพาณิชย์จำนวน 16,000 ไร่ พื้นที่หลักคืออำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอรัตภูมิ และอำเภอเทพา แนวทางของสำนักงานเกษตรจังหวัด เน้นการทำให้ได้มาตรฐานของเกษตร มีแปรงที่ได้มาตรฐาน GAP ประมาณ 700 -800 แปลง เป็นเรื่องที่เร่งสร้างมาตรฐาน และส่งเสริมการทำเกษตรกรรม สำหรับในแนวทางของปีหน้าเราจะขับเคลื่อน 2 แนวทาง ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ GAP และส่งเสริมในระบบสวนทุเรียนแปลงใหญ่ และการปั้นสมาคมสวนทุเรียนในจังหวัดสงขลา ซึ่งในอนาคตจะขับเคลื่อนสงขลาเป็นเมืองทุเรียน โดยร่วมกับเอกชน เกษตรกรในพื้นที่


\"นิพนธ์\" จ่อดัน \"สงขลา\" เป็นเมืองทุเรียน-ผลไม้เชิงพาณิชย์ภาคใต้

ขณะที่ นายธนากร จิตจารักษ์ นักวิชาการเกษตรบริษัทยารา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วันนี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม การปลูกทุเรียนการดูแลสวนและการวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร กลุ่มใหญ่ของอำเภอสะเดา ซึ่งมีทีมนักวิชาการคอยสนับสนุนข้อมูลวิชาการโดยการแบ่งสถานีถ่ายทอดความรู้เป็น 4 สถานี เช่น ความแตกต่างของปุ๋ย , การใช้ปุ๋ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทวิธีใช้ปุ๋ยอย่างไรให้ถูกช่วงถูกเวลาตามคำแนะนำ , ลดต้นทุน , รวมทั้งการดูแลโรคและแมลงต่าง ๆ ที่เป็นศัตรูต้นทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรสวนทุเรียนได้สัมผัสได้เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ

logoline