svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ป.ป.ช.สระแก้ว บุกตรวจโรงเรียน เก็บค่าแม่บ้านจากผู้ปกครองหัวละ 300

26 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ป.ป.ช.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีโรงเรียนเรียกเก็บค่าแม่บ้านจากผู้ปกครอง หัวละ 300 บาท ผู้ปกครองสงสัยมีภารโรงอยู่แล้ว อีกทั้งนักเรียนก็ทำความสะอาด ทำไมต้องเรียกเก็บลักษณะบังคับทางอ้อม

26 พฤษภาคม 2566 น.ส.ศรศศิรัตน์ ชาวกัณหา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายอนุพงค์ พามาตร พนักงานไต่สวนระดับกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

กรณีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว เรียกให้ผู้ปกครองชำระเงินค่าจ้างทำความสะอาด อาจไม่โปร่งใส ซึ่งเรียกเก็บภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน  โดยมี นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ร่วมชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้แทนผู้ปกครอง
เข้าร่วมรับฟังกรณีดังกล่าวด้วย 
 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในหลายเรื่อง รวมทั้งการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนอ้างว่า เป็นการดำเนินงานตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ตามรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

ต่อมาเมื่อได้จัดเก็บเงินแล้ว พบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนรับเงินดังกล่าว และได้นำเงินฝากเข้าบัญชีของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตามสมุดบัญชีธนาคารออมสิน ต่อมาได้มีการจัดจ้างโดยมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชี้แจ้งว่า ได้ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ภาคการศึกษาละ 300 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ปกครองให้รับทราบแล้ว ซึ่งมีบันทึกรายงานการประชุมผู้ปกครองและใบเสร็จรับเงิน ที่นำเข้าเป็นรายได้สถานศึกษา ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนชำระแล้ว จำนวน 788 คน รวมเป็นเงิน 236,400 บาท 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ปกครองให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ปกติโรงเรียนก็มีภารโรงอยู่แล้ว อีกทั้งนักเรียนก็ทำความสะอาดห้องเรียนและเก็บขยะบริเวณโดยรอบตามเวรอยู่แล้ว ทำไมถึงมาเก็บกับนักเรียน บอกว่าสมัครใจ แต่ก็เหมือนบังคับทางอ้อม โรงเรียนประจำจังหวัดไม่มีงบจ้างเลยหรือ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรืออย่างไร ทำไม่ถึงไม่มีเสนอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สงสารเด็กและผู้ปกครองที่เขาหาเช้ากินค่ำบ้าง
 

logoline