svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"รองต่อศักดิ์" วาง 4 มาตรการป้องกันอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ 2566

31 มีนาคม 2566

"รองต่อศักดิ์" เรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมวาง 4 มาตรการ ทั้งป้องกันปราบปราม และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

31 มีนาคม 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. กำกับดูแลงานป้องกันปราบปราม เรียกประชุม ผู้กำกับการ และหัวหน้าสถานีตำรวจ ทั้ง 1,484 สถานีทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อกำชับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.
สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ไปยังข้าราชการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ กำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการป้องกันและปราบปราม 2.มาตรการป้องกันเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3.มาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ 4.มาตรการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 รวม 13 วัน โดยกำหนดเป้าหมายในความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน ยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ และความผิดอื่นๆ ที่สร้างความเดือดร้อน และเอารัดเอาเปรียบประชาชน และนักท่องเที่ยว 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์
กล่าวว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวหนาแน่น และคึกคักกว่าเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด ในวันนี้จึงได้เรียกประชุม ผู้กำกับการ และหัวหน้าสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ 

โดยกำหนดมาตรการที่จะดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ห้วง ได้แก่ ห้วงก่อนวันหยุดยาว ห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และห้วงท้ายของเทศกาล ซึ่งจะมีรายละเอียดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แตกต่างกันออกไป 

ยกตัวอย่าง ห้วงก่อนเทศกาล ขณะนี้ตำรวจทั่วประเทศ ได้เร่งระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ซึ่งผ่านมาเพียง 2 วัน สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็น อาชญากรรมทั่วไป จับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 4,518 ราย แบ่งเป็นความผิดต่างๆ เช่น 

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จำนวน 284 ราย ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 1,710 ราย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จำนวน 580 ราย บุคคลตามหมายจับ 957 คน, อาชญากรรมทางเทคโนโลยี จับกุมผู้ที่หลอกลวงบนโลกออนไลน์ จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย เผยแพร่ข่าวปลอม การพนันออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติ จับกุมผู้ต้องหากว่า 343 ราย เป็นต้น โดยการระดมกวาดล้างดังกล่าว จะดำเนินการอย่างเข้มข้น ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566

"รองต่อศักดิ์" วาง 4 มาตรการป้องกันอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ 2566
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์
กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในช่วงวันสงกรานต์ รวมทั้งช่วงท้ายของเทศกาลนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่แตกต่างกันออกไป เช่น การจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ สถานที่สำคัญ สถานที่แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดงานขนาดใหญ่ พื้นที่พักอาศัย หรือพื้นที่ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางพลุกพล่าน รวมไปถึงพื้นที่ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ 

อีกทั้ง ยังได้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) โดยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย.2566 ผ่านทาง Application OBS และที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
"รองต่อศักดิ์" วาง 4 มาตรการป้องกันอาชญากรรมช่วงสงกรานต์ 2566
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การประชุมวันนี้ ได้สั่งการไปยังทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งแต่ละสถานีตำรวจจะมีภารกิจแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ บางพื้นที่มีภารกิจในการดูแลการจัดงานขนาดใหญ่ เช่น ถ.ข้าวสาร หรือ ถ.สีลม บางพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น จะต้องดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชน บางพื้นที่มีภารกิจในการดูแลและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน เป็นต้น 

รวมทั้งยังได้สั่งการให้ หน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกหน่วย ซึ่งมีอยู่ทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดแผน และวงรอบการตรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับตำรวจพื้นที่ รวมทั้งให้ทุกหน่วยใช้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต การปรับปรุงภูมิทัศน์ การตรวจสภาพยานพาหนะ และการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำกับประชาชน ด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้ยานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎจราจรโดยเคร่งครัด รวมทั้งขอเชิญชวนร่วมกัน “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” เพื่อตอกย้ำคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสุขจากประเพณีสงกรานต์นี้