svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทะลุ 107 จุด สูงสุดในภาคเหนือ ควันปกคลุมทั่วเมือง-กระทบสุขภาพ

19 มีนาคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบกับปัญหาไฟป่าที่หนักกว่าทุกจังหวัดในภาคเหนือ พบมีการลอบจุดไฟเผาป่า สูงถึง 107 จุด ส่งผลให้ควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมือง กระทบสุขภาพประชาชนอย่างหนัก ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดเผาป่า

19 มีนาคม 2566 ศูนย์อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานสรุปสถานการณ์ ไฟป่าของจังหวัด ว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2566 ดาวเทียมตรวจจุดความร้อน ในแม่ฮ่องสอน ได้จำนวน 107 จุด และมีจุดไฟป่าสูงที่สุดของภาคเหนือ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน ในตัวจังหวัดฯ วัดได้ถึง 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทะลุ 107 จุด สูงสุดในภาคเหนือ ควันปกคลุมทั่วเมือง-กระทบสุขภาพ
ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทะลุ 107 จุด สูงสุดในภาคเหนือ ควันปกคลุมทั่วเมือง-กระทบสุขภาพ
จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 18 มีนาคม 2566 จำนวน 2,738 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 708 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,575 จุด และ คุณภาพอากาศประจำวันที่ 19 มีนาคม 2566 1.ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ)

2. ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ) และ 3. ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ)

ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทะลุ 107 จุด สูงสุดในภาคเหนือ ควันปกคลุมทั่วเมือง-กระทบสุขภาพ
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาไฟป่า ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำไปทุกอำเภอ ให้ระดมกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน ด้วยการดึงราษฎรในพื้นที่ ให้เข้ามาร่วมมือกับทางภาครัฐให้มากขึ้น และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการป้องกันการลอบเผาป่า โดยให้เห็นโทษของควันไฟป่าที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน รวมไปถึงการลดฝุ่นควันในอากาศด้วยการฉีดน้ำในจุดที่มีชุมชนหน้าแน่น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทะลุ 107 จุด สูงสุดในภาคเหนือ ควันปกคลุมทั่วเมือง-กระทบสุขภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่เทือกเขาสลับซับซ้อน และสูงชัน มีไม่น้อยที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปดับไฟป่าได้ จึงส่งผลให้ไฟป่าลุกลามไหม้เชื้อเพลิงในป่าจนหมดไปเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดควันไฟป่าปกคลุมเต็มเมือง