svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จังหวัดราชบุรี จับมือ อปท. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น "PM2.5"

17 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ลงพื้นที่ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม หลังนำเครื่องจักร-รถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาลดฝุ่น PM2.5 และยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศในช่วงหน้าร้อน

17 มีนาคม 2566  นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และ นายวิชัย เก่งนำชัยตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม อ.โพธาราม หลังนำเครื่องจักร และรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำระยะไกลพร้อมชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF 60 จำนวน 1 คัน มาทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดปริมาณฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

จังหวัดราชบุรี จับมือ อปท. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น "PM2.5"
จังหวัดราชบุรี จับมือ อปท. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น "PM2.5"

จังหวัดราชบุรี จับมือ อปท. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น "PM2.5"
ทั้งนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดราชบุรี ในบางพื้นที่นั้นขณะนี้อยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะที่ริมเขื่อนหาดทรายโพธารามนั้นมีปริมาณของฝุ่น PM.2.5 มากที่สุด เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่กำลังก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง และสถานที่แห่งนี้ตอนเย็นจะมีประชาชนมาออกกำลังกายกัน และพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การฉีดพ่นน้ำในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้มีปริมาณลดลงได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในบรรยากาศในช่วงหน้าร้อนด้วย

 

จังหวัดราชบุรี จับมือ อปท. ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น "PM2.5"

logoline