svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

งามหน้า! ปลด นายก อบต.โป่งงาม พ้นตำแหน่ง หลังต้องคดีเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์

03 กุมภาพันธ์ 2566
919

งามหน้า! นายอำเภอแม่สาย มีหนังสือปลด นายก อบต.โป่งงามพ้นตำแหน่ง หลังมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์

3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ จ.เชียงราย มีรายงานว่า นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ได้มีประกาศ อ.แม่สาย ลงวันที่ 31 ม.ค.2566 ให้ นายธารินทร์ ฝั้นคำสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โป่งงาม อ.แม่สาย พ้นจากตำแหน่งนายก อบต. ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า เพราะขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  

โดยหนังสือมีเนื้อหาว่า ทางนายอำเภอได้พิจารณาคุณสมบัติ ของนายธารินทร์ เนื่องจากนายธารินทร์ ถูกคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1733/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.2565 ยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุธรณ์ ให้จำคุก 3 เดือนไม่รอลงอาญา แต่เนื่องจากไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน จึงเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นกักขัง มีกำหนด 3 เดือน  
งามหน้า! ปลด นายก อบต.โป่งงาม พ้นตำแหน่ง หลังต้องคดีเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์
 

นอกจากนี้ทาง จ.เชียงราย ยังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ ชร 0023.4/005 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2565 และทางอำเภอได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า นายธารินทร์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.ปี 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) ปี 2562 ที่ระบุว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดฯ หรือกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ฯลฯ 

ดังนั้นทาง อ.แม่สาย จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กฎกระทรวง หนังสือ จ.เชียงราย และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยให้นายธารินทร์ พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.โป่งงาม นับตั้งแต่วันที่ต้องคำพิพากษาและรับโทษ กระนั้นหากประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง สามารถทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน ได้ต่อไป 
งามหน้า! ปลด นายก อบต.โป่งงาม พ้นตำแหน่ง หลังต้องคดีเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์
 

สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 เมื่อตำรวจ ภ.5 และ สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่า มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันออนไลน์ จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาล และเข้าค้นบ้านพักหลังหนึ่ง พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านดู่ พบชาย 1 คน และของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เราเตอร์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ สอบสวนให้การรับสารภาพว่า เป็นพนักงานเว็ปไซต์ ดูแลลูกค้า รับฝากและถอนเงิน และให้การซัดทอดว่า ผู้ที่ว่าจ้างคือ นายธารินทร์ โดยมีหลักฐานเป็นการโอนเงินค่าจ้าง และรายได้ให้กันไปมาด้วย

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาต่อนายธารินทร์ว่า "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหือเข้าพนันใการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตฯ" หลังจากนั้นแขวงเชียงรายและศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีคำพิพากษาให้กักขังซึ่งนายธารินทร์ให้การรับสารภาพแต่ขอให้ลงโทษสถานเบาทั้ง 2 ศาล ต่อมานายธารินทร์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.โป่งงาม เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564 กระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าว 

ด้าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย แจ้งว่า ขั้นตอนหลังจากนี้คือ ทางท้องถิ่นจะต้องส่งรายงานไปยัง กกต.ว่า นายก อบต.ดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วหรือไม่ ซึ่งหากทาง กกต.ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่า เข้าข่ายพ้นจากตำแหน่ง ก็จะมีการเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.โป่งงาม ครั้งใหม่ต่อไป
งามหน้า! ปลด นายก อบต.โป่งงาม พ้นตำแหน่ง หลังต้องคดีเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์