svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนถึง 135 จุด

น่ากังวล! สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนสูงถึง 135 จุด หวั่นหากเข้าหน้าแล้งจริง ๆ สถานการณ์ไฟป่าคงหนักหน่วงมากกว่าทุกปี

28 มกราคม 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 สรุปสถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) PM2.5 มีค่าระหว่าง 39 - 88 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ปานกลาง ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานเกิน 50 มคก./ลบ.ม.) Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 83 จุด (เชียงราย 38 จุด เชียงใหม่ 31 จุด แม่ฮ่องสอน 5 จุด และลำพูน 9 จุด) 

ในส่วนของ ศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 มกราคม 2566 จำนวน 135 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 36 จุด เกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 77 จุด

คุณภาพอากาศประจำวันที่ 28 มกราคม 2566 

1.1 ค่า PM2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง)

1.2 ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง)

1.3 ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ)
สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนถึง 135 จุด
 

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งเป้าหมายปี 2566 จุดไฟป่าต้องไม่เกิน 9,378 จุด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดว่า หน่วยงานภาครัฐจะสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันไฟป่าได้มากน้อยแค่ไหน

โดยปัจจัยสำคัญ คือประชาชนในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐหรือไม่ แต่ที่เห็นชัดเจนในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เมื่อทางจังหวัดประกาศจะจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า พบว่า กลับมีการเผาป่าอย่างหนักเพิ่มมากขึ้น และไฟป่าที่เกิดขึ้น สามารถดับได้เพียงเล็กน้อย ขณะที่จุดเกิดไฟป่าเป็นเทือกเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนถึง 135 จุด

ที่สำคัญปัญหา ไฟป่าของแม่ฮ่องสอนในแต่ละปี ค่ามลพิษถือว่าสูงสุดต่อเนื่องยาวนาน กว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ ค่ามลพิษดังกล่าว ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า มาจากประเทศเมียนมา ทั้งในรัฐคะยา และรัฐฉาน รวมไปถึงรัฐกะเหรี่ยง ที่พบจุดฮอทสปอตมากกว่าไทย สาเหตุหนึ่งมาจากความขัดแย้ง ระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อย ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทย ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทหารทั้งสองฝ่าย ต่างก็พากันเผาป่า เพื่อทัศนวิสัยในการสังเกตุการณ์ และการมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม รวมไปถึงการทำลายทุ่นระเบิดสังหาร ที่ฝังในพื้นที่ดังกล่าว 
สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนถึง 135 จุด
 

นอกจากนั้น จากการรายงานของ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เผยแพร่รายงาน UNODC Report – major opium economy expansion is underway in Myanmar เมื่อวันที่  27 ม.ค.2566 ระบุว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา

การปลูกฝิ่นได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในประเทศเมียนมา โดยในช่วงปี 2557 - 2563 การปลูกฝิ่นเคยลดลง แต่ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ หลังกองทัพทำรัฐประหารในปี 2564 พบฤดูปลูกปี 2564 พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และเพิ่มแบบก้าวกระโดดในฤดูปลูกปี 2565 โดยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 88

ซึ่งรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ในประเทศเมียนมา ย่อมมีการขยายพื้นที่ปลูกฝิ่น เพิ่มมาขึ้นอีกอย่างแน่นอน การขยายพื้นที่ปลูกฝิ่น ย่อมมีการถางป่า เพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกฝิ่น และย่อมมีการเผาป่าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันไฟป่า ในเมียนมาย่อมส่งผลกระทบต่อแม่ฮ่องสอนโดยตรง
สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง แค่เดือนแรกของปี พบจุดความร้อนถึง 135 จุด