svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"ย้ำปชป.หนุนชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชีย

03 ธันวาคม 2565

"นิพนธ์"ยกทีม ปชป. เยี่ยมเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้งในมาเลเซีย เตรียมขยายผล "ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร" หนุนพื้นที่ชายแดนใต้เป็น "ศูนย์ฮาลาลของเอเชีย"

3 ธันวาคม 2565 "นายนิพนธ์ บุญญามณี" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยทีมยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารชายแดนใต้ เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมเยียนและประสานการแก้ไขปัญหาจากการทำงานในต่างประเทศ ของเครือข่ายต้มยำกุ้งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่มีจำนวนกว่า 5,000 ร้าน และมีคนไทยที่มาทำงานในเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย กว่า 150,000 คน โดยได้พบปะตัวแทนเครือข่ายฯ ได้แก่ นายโจฮารี ประธานชมรม Ukhuwah (เป็น เครือข่ายต้มยำกุ้งเครือข่ายใหญ่) และเครือข่ายต้มยำกุ้งในมาเลเซีย พร้อมทั้งมีการพูดคุยและสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ที่"พรรคประชาธิปัตย์"ได้ประกาศ

 

"นิพนธ์"ย้ำปชป.หนุนชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชีย

 

โดย นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ (3ธ.ค.) เป็นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นการนำรายได้เข้าประเทศในแง่ของตัวเลข GNP ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด และได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งหลักๆภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน เช่น การออก passport การออก work permit เพื่อการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และแรงงานที่เดินทางไปทํางานในร้านอาหาร เป็นต้น โดยในแต่ละปีคนไทยที่มาทำงานที่นี่สามารถส่งรายได้กลับไปยังครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท ก่อเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศจำนวนมาก

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศยุทธศาสตร์ "ความมั่นคงด้านอาหาร" ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ อย่างในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้น สามารถนำไปต่อยอดขยายผลป้อนเข้าสู่ตลาดชาวมุสลิมในอาเซียนและเอเชียที่มีหลายล้านคน โดยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดที่มีความแตกต่างกัน และสิ่งสำคัญคือยกระดับคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานฮาลาลจริงๆและตั้งเป้าให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชียให้ได้ 

 

"นิพนธ์"ย้ำปชป.หนุนชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชีย

 

สำหรับเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียนี้ ถือเป็นกลุ่มคนไทยที่มีสำคัญ ที่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารไปแล้ว ต้องสร้างความเข้าใจ และทำให้ทุกคนเห็นช่องทางของการต่อยอดในเชิงธุรกิจที่คนไทยทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันประเทศมาเลเซียยังพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น อาหารทะเล พืช ผลไม้ จากประเทศไทย รวมทั้ง เครือข่ายต้มยำกุ้ง ยังต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากประเทศไทยอีกจำนวนมาก และอย่างน้อยก็ทำให้คนในพื้นที่ชายแดนใต้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนการเดินทางของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ จะมีการเยี่ยมเยียนคนไทยกลุ่มอื่นๆ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค.นี้

 

"นิพนธ์"ย้ำปชป.หนุนชายแดนใต้เป็นศูนย์ฮาลาลของเอเชีย