svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

25 พฤศจิกายน 2565

ชาวบ้านโล่งหูไปเยอะ! ตร.จันทบุรี ระดมกวาดล้างเด็กแว้น แต่งซิ่งท่อเสียงดัง 20 วัน จับได้ร่วม 200 คัน โชว์บดทำลายหน้าโรงพักเมืองจันท์

25 พฤศจิกายน 2565 ที่ สภ.เมืองจันทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี แถลงผลปฏิบัติการระดมกวาดล้าง การแข่งรถในทาง ห้วงวันที่ 1 - 20 พ.ย. 65 มีผลการปฏิบัติตรวจยึดของกลาง การกระทำความผิด ดังนี้ 1.รถยนต์ 17 คัน 2.รถจักรยานยนต์ 231 คัน 3.ท่อไอเสีย 478 ใบ โดยของกลางที่เป็นท่อไอเสียเสียงดัง ตำรวจได้มีการใช้รถบด ทำลายท่อไอเสียทิ้งทั้งหมด

พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ตระหนักและให้ความสำคัญ ในปัญหาการแข่งรถในทาง ของเด็กและเยาวชน (เด็กแว้น) ที่เป็นปัญหาสร้างอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน และชุมชน 

 

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

 

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

 

จนนำมาสู่การจัดตั้ง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการแข่งรถในทาง โดยใช้นโยบายกฎหมายใน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการก่อนเกิดเหตุ , มาตรการขณะเกิดเหตุ , มาตรการขยายผล และ มาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ สภ. ในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ เร่งรัดกวดชันตรวจสอบการกระทำความผิดทุกช่องทาง ทั้ง ONLINE เช่น คลิปการแข่งรถ , การขับรถ ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย , ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ และ ON GROUND เพิ่มความเข้มออกกวดขันตรวจตรา แหล่งมั่วสุม จุดนัดหมาย สถานศึกษา ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่ง โรงงานและร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

มีการดำเนินการตามกฎหมาย กับตัวการ และสอบสวนขยายผลไปยังผู้สนับสนุน เช่น ผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง ยุยงส่งเสริม สนับสนุนการแข่งรถในทาง Admin page และกองเชียร์ กรณีสืบทราบหรือพบเห็นการรวมกลุ่มเพื่อแข่งรถในทาง ให้ สภ. บูรณาการกำลังทุกฝ่าย ให้ยุติกิจกรรม พร้อมติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว 

 

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

 

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

 

ตร.เมืองจันท์ ระดมกวาดล้างเด็กแว้น 20 วันจับ 200 คัน บดทิ้งโชว์หน้าโรงพัก

ข่าว : สมเศียร โชติสนิท จ.จันทบุรี