svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน เปิดสนามกีฬาให้ตากข้าวฟรี

18 พฤศจิกายน 2565

อบต.มะค่า จ.นครราชสีมา เปิดพื้นที่สนามกีฬาให้ชาวบ้านในพื้นที่ มาตากข้าวเปลือกฟรี บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน ลดปัญหาโดนกดราคาเนื่องจากข้าวมีความชื้น และโจรขโมยข้าว

หลังจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เกษตรกรในหลายพื้นที่ใน จังหวัดนครราชสีมา ต่างพากันจ้างรถเกี่ยว เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในแปลงนาของตัวเองเพื่อออกสู่ตลาด แต่ก่อนจะนำไปขายเกษตรกรส่วนมากต่างพากันนำข้าวเปลือกไปตากเพื่อลดความชื้น ทำให้ลานตากข้าวในชุมชน และถนนในหมู่บ้าน ตำบลแทบทุกสายถูกเกษตรกรจับจองเป็นพื้นที่ตากข้าวจนเต็ม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางองค์การบริหารส่วน ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จึงต้องเปิดพื้นที่ลานกว้างซึ่งเป็นสนามกีฬา ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากฟรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา ได้มีสถานที่ตากข้าวเพื่อลดความชื้นก่อนจะนำไปขาย เพราะหากนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดไปขายจะถูกกดราคา

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน เปิดสนามกีฬาให้ตากข้าวฟรี

นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า บอกว่า ปัญหาขณะนี้คือสถานที่ตากตามถนน และลานตากในหมู่บ้านไม่เพียงพอ อีกทั้งทางหลวงชนบทเองได้ติดป้ายห้ามตากข้าวบนถนน ทำให้ชาวนาต้องไปตากข้าว ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ที่ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรตากฟรี

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน เปิดสนามกีฬาให้ตากข้าวฟรี

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดี เพราะช่วงนี้บางวันก็มีฝนตก อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กีดขวางการจราจร หากชาวนานำข้าวไปตากบนถนน โดยชาวนาตากข้าวภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า จะปลอดภัยกว่า มีไฟแสงสว่างเปิดให้ตลอดทั้งคืน แถมยังมีกล้องวงจรปิด โดยชาวนาไม่ต้องนอนเฝ้าข้าวเปลือก เป็นการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่อีกด้วย

บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน เปิดสนามกีฬาให้ตากข้าวฟรี