svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ชาวบ้านขอรัฐอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน

07 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ชาวบ้านขอรัฐบาลอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน ชี้ควรส่งเสริมเกษตรกรนำข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วย

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกั่วป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กำลังเร่งผลิตสุรากลั่น 40 ดีกรี หลังจากหมักได้ที่จึงนำลงหม้อกลั่น 3 หม้อ  5 แรงม้า กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ลิตรต่อวัน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพราะกฎหมายเดิมการผลิตสุราชุมชนขนาดเล็ก ต้องใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า คนงานไม่เกิน 7 คน แม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศกฎกระทรวงให้สามารถขยายกำลังการผลิต ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังติดปัญหาด้านเงินทุน และภาษีที่ซ้ำซ้อน

ชาวบ้านขอรัฐอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน

นายบวน การสร้าง ประธานวิสาหกิจชุมชนตะกั่วป่าสาโทไท เปิดเผยว่า ภาษีที่ต้องจ่ายมีหลายอย่าง เช่น ภาษีการขออนุญาตผลิต ภาษีการขออนุญาตจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ภาษีสแตมป์ รวมๆ ทุกอย่างจ่ายภาษีทั้งหมดเกือบ 2 หมื่น โดยวิสาหกิจชุมชนตะกั่วป่า ผลิตสาโท และสุรากลั่น 40 ดีกรี มาตั้งแต่ปี 2544  ปัจจุบันมีลูกค้าภายในชุมชนและอำเภอใกล้เคียง บางช่วงสินค้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต้องจองล่วงหน้า หากส่งเสริมจริงจังเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง แต่รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับภาษีแสตมป์


ชาวบ้านขอรัฐอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน

นายบวน บอกว่า หากต้องการจะให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ กระจายสู่ท้องถิ่นต้องปลดล็อกเรื่องภาษี และมีเงินทุนสนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะบ้านตะกั่วป่าแห่งนี้เคยโด่งดังเรื่องการทำสุรา สาโท ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ชาวบ้านผลิตสุราสาโทขายทุกครัวเรือน รายได้เข้าชุมชนไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาท แต่ภายหลังโดนเจ้าหน้าที่จับกุมเพราะไม่ขออนุญาต ประกอบกับมีการปล่อยข่าวสุราเถื่อน ทำให้คนผลิตสุราค่อยๆ ล้มหายตายจากระบบ ยังคาใจว่า ทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมการผลิตสุราพื้นบ้าน ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งวัตถุดิบหลักก็คือข้าวซึ่งเกษตรกรมีอยู่แล้ว ควรนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยข้าวเหนียวนึ่ง 10 กิโลกรัม เมื่อนำมาทำสาโท จะได้เงินมากถึง 1,600 บาท นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำเป็นสุรากลั่น 40 ดีกรีได้อีกด้วย 
ชาวบ้านขอรัฐอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน

ขณะที่นายกรชนก แสนประเสริฐ เจ้าของร้านพีเพิล และเจ้าของเบียร์ดาวดิน มองว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นให้กับวงการผลิตเบียร์รายย่อยเลย สิ่งที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือโฮมบริว นั่นคือประชาชนทุกคนต้องสามารถผลิตเบียร์ดื่มเองได้ที่บ้าน ซึ่งกฎหมายยังไม่อนุญาตในส่วนนี้  แม้ว่าวันนี้กฎหมายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลยังไม่ผ่าน แต่ยังมีความหวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะปลดล็อกกฎหมายให้ประชาชนสามารถผลิตเบียร์ได้อย่างเสรี 

  ชาวบ้านขอรัฐอุดหนุนเงินทุน-ลดภาษีสุรา-สาโทชุมชน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการ รายเล็ก รายย่อยเรียกร้องคงไม่แตกต่างกันมาก นั่นคือขอให้ภาครัฐช่วยลดหย่อนเรื่องภาษีที่ซ้ำซ้อน และสนับสนุนด้านเงินทุน หากจริงใจและทำได้เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับรากหญ้าและระดับประเทศได้

โดย - สุริยา ปะตะทะโย/กวินทรา ใจซื่อ ศูนย์ข่าวภาคอีสาน สำนักข่าวเนชั่น 
 

logoline