svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

มือดีขึ้นป้ายขู่จนท.รัฐห้ามเข้าพื้นที่ หลังปกครองอ.ถลาง เข้ารื้อถอนอาคาร

28 ตุลาคม 2565
252

มือดีแอบปักป้ายขู่เจ้าหน้าที่รัฐห้ามเข้าพื้นที่ หลังฝ่ายปกครองอ.ถลาง จ.ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งศาล

28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต นำโดย นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์ ปลัดอำเภอถลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. เชิงทะเล  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล และเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 178 ไร่ จำนวน 6 แปลง บริเวณหาดเลพัง-ลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ และทางจังหวัดภูเก็ต สนธิกำลังหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เมื่อคดีถึงที่สุด และมีการสั่งบังคับคดี ตามคำสั่งศาลไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ที่ดินสาธารณโยชน์ ตามคำสั่งศาล ที่มือดีแอบปักป้ายขู่ เข้าหน้าที่รัฐห้ามเข้า

จากการตรวจสอบปรากฏว่า ในจุดที่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้นำป้ายที่มีข้อความว่า “ที่ดินแปลงนี้มีข้อพิพาทอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องดำเนินดีระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 189/2563 ของศาลจังหวัดภูเก็ต ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดเข้ากระทำการใด ๆ ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย พร้อมกับยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานสังกัดจนถึงที่สุดต่อไป” ไปติดตั้งไว้ เพื่อให้รอยืนยันยืนสิทธิ

 

ทั้งๆ ที่คดีถึงที่สุดและมีการบังคับคดีไปแล้ว  โดยมีการบังคับคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดแล้วจำนวน 4 แปลง ส่วนอีก 2 แปลงอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ทำการรื้อถอนป้ายทั้งหมดจำนวน 5 ป้าย ออกจากพื้นที่ และจะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ยังฝ่าฝืนอ้างสิทธิในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐแล้วโดยเฉียบขาดต่อไป

 

ที่ดินสาธารณโยชน์ ตามคำสั่งศาล ที่มือดีแอบปักป้ายขู่ เข้าหน้าที่รัฐห้ามเข้า

สำหรับการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 178 ไร่ หาดเลพัง-ลายัน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีการต่อสู้และโต้แย้งสิทธิมาอย่างยาวนาน กระทั่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐ และจังหวัดภูเก็ตได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการรื้อถอนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 แต่ดำเนินการได้บางส่วน เนื่องจากมีผู้ขัดขวาง โดยอ้างว่า ได้ฟ้องจังหวัดภูเก็ตเป็นคดีต่อศาลจังหวัดภูเก็ต รวม 2 คดี โดยศาลยกฟ้อง 1 คดี อยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณา ส่วนอีกคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลจังหวัดภูเก็ต

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 จังหวัดภูเก็ตได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปปิดประกาศ และได้มีการรื้อถอนในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อคืนพื้นที่ดังกล่าวให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวด้วยว่า เร็วๆ นี้ จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอีกอย่างน้อย 2 แปลง ในพื้นที่ 178 ไร่ หลังจากกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนด เพื่อคืนที่ดินให้กลับเป็นที่สาธารณะประโยชน์ต่อไป

 

สาลินี ปราบ รายงานจากจ.ภูเก็ต

 

ที่ดินสาธารณโยชน์ ตามคำสั่งศาล ที่มือดีแอบปักป้ายขู่ เข้าหน้าที่รัฐห้ามเข้า

ที่ดินสาธารณโยชน์ ตามคำสั่งศาล ที่มือดีแอบปักป้ายขู่ เข้าหน้าที่รัฐห้ามเข้า

ที่ดินสาธารณโยชน์ ตามคำสั่งศาล ที่มือดีแอบปักป้ายขู่ เข้าหน้าที่รัฐห้ามเข้า