svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

วัดกรุงเก่า 205 แห่ง จมน้ำเรียบ เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

21 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วัดกรุงเก่า 205 แห่ง ใน 11 อำเภอ จมน้ำเรียบ เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ พระสงฆ์และประชาชนที่ประสบอุทกภัย

21 ตุลาคม 2565 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมวัดในเขตปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมเจ้าคณะอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ถวายการต้อนรับ  

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบกับเหตุอุทกภัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน โดยมีพื้นที่ 16 อำเภอ  มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 15  อำเภอ  162 ตำบล มีเพียง 1 อำเภอ คือ อำเภอลาดบัวหลวง ที่ไม่ได้รับผลกระทบ) วัดกรุงเก่า 205 แห่ง จมน้ำเรียบ  เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

สำหรับวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดที่ได้รับผลกระทบ รวม 11 อำเภอ จำนวน 205 วัด  โดยวัดในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีวัดถูกน้ำท่วมมากที่สุด 42 วัด  และอำเภอบางบาล ถูกน้ำท่วม 31 วัด วัดกรุงเก่า 205 แห่ง จมน้ำเรียบ  เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ ได้มอบหมายพระสังฆาธิการในเขตปกครองให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมถึงการร่วมให้ความช่วยเหลือกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ วัดกรุงเก่า 205 แห่ง จมน้ำเรียบ  เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

วัดกรุงเก่า 205 แห่ง จมน้ำเรียบ  เจ้าคณะภาค 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

logoline